Taalgebruik

Persoonlijkheid

Alles dat we schrijven of zeggen is:

 • enthousiast maar niet overdreven blij
 • zelfverzekerd maar niet arrogant
 • trending maar niet plat / ordinair

Actieve Toon

Gebruik de actief zinnen in plaats van passieve zinnen. Het is duidelijker en directer. Voorbeeld:

Actief:

 • Download de app in de store.
 • Vergroot de foto naar 800px.

Passief:

 • De app kan je downloaden in de store.
 • De foto is vergroot naar 800px.

Aanspreken van de doelgroep

Maak gebruik van 'je' om de doelgroep aan te spreken. Mits het specifiek toegespitst is op een directie / bestuur, gebruik dan 'u'. Het maakt de content persoonlijker. Maak gebruik van 'we' om te spreken voor het ParnasSys-Team. Het verbind het ParnasSys-Team met de lezer. Bijvoorbeeld:

 • In deze tutorial, laten we je zien hoe eenvoudig je een nieuwsbrief kan opstellen.
 • We hopen dat je de tutorial nuttig vond.

Bij mockups waarin een leerkracht iets citeert, worden ouders aangesproken in de u-vorm. Bijvoorbeeld:

 • Reageer op dit bericht om uw kind op te geven voor het schoolreisje.

Woordenlijst

ParnasSys

 • ParnasSys-Team - niet Team ParnasSys
 • Servicedesk - niet help of support
 • Blog
 • Absentie - niet Afwezigheid of Absenties
 • Contacten

Leerkracht als doelgroep

 • leerkracht - niet docent
 • ouder - niet ouder/verzorger
 • de leerlingen - niet kind / de leerling
 • collega's - niet andere leerkrachten

Ouder als doelgroep

 • leerkracht - niet docent
 • ouder - niet ouder/verzorger
 • je kind - niet je leerling
 

Tekst & Syntax

Hoe schrijf je ParnasSys?

Schrijf ParnasSys altijd met hoofdletter P, een hoofdletter voor de tweede S en de rest kleine letters. Indien er sprake is van een URL, bijvoorbeeld www.parnassys.nl, dan enkel kleine letters gebruiken.

Onderdelen van ParnasSys beginnen ook met een hoofdletter, zoals het ParnasSys Ouderportaal.

 

Afkortingen

Vermijd afkortingen daar waar mogelijk. Beter is om zinnen te vereenvoudigen. In dit voorbeeld is de tweede zin beter te begrijpen:

 • ParnasSys heeft verschillende functies, o.a. absentieregistratie en contacten.
 • Voorbeelden van functies in ParnasSys zijn absentieregistratie en contacten.

Als je toch een afkorting gebruikt, gebruik dan de punten als voorgeschreven in de Nederlandse taal:

 • Gebruik a.u.b. (niet aub of aub.)
 • Gebruik etc. (niet etc)
 

Ampersand

Bij een paragraaf: gebruik ‘en’ liever dan ‘&’.

Bij een hoofdstuk of titel: ‘&’ toegestaan als het beter oogt.

 

Datum en tijd

Gebruik tot en met of tot in teksten, geen koppelstreepjes. Hier zijn een aantal voorbeelden om datum en tijd te schrijven:

 • De software was beschikbaar van 2011 tot 2013
 • Van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 5 uur.
 • Beschikbaar tot en met 21 december.
 • Maanden bij ruimtegebruik, bijvoorbeeld in titels, mogen worden afgekort:jan, feb, mar, aug, sep, okt, nov, dec
 • Gebruik 15:00 uur (niet 3 uur 's middags')
 • Gebruik middernacht (niet 24:00 of 00:00)
 • Als je refereert naar iets dat vandaag plaatsvindt, noteer dan ook de datum van vandaag. Bijvoorbeeld: “De nieuwe update is vandaag beschikbaar (7 april 2013).
 • Gebruik 1m 35s (niet 1 min. en 35 sec.)
 

Ellipses

Een serie van drie stippen kan op twee manier worden toegepast.

In een quote: Ellipses kunnen in een quote gebruikt worden om overbodige teksten weg te laten. Gebruik hiervoor vierkante haken. Bijvoorbeeld:

 • Apple publiceerde vandaag het volgende: "The Mac Pro will begin shipping shortly [...] to the earliest pre-order customers."

Als een pauze: Ellipses kunnen in een quote gebruikt worden om een pauze in een zin aan te geven. Geen spatie voor, maar achter de ellipses.

 • Ik vroeg mezelf af... werd ik nou gek?
 • De app werd traag... heel erg traag.
 

Emoticons

N.t.b.

Haakjes

N.t.b.

Hoofdletters

N.t.b.

 

Links

Gebruik nooit de teksten "hier", ‘klik hier’, of soortgelijks voor een link. Plaats de link altijd een beschrijvende zin:

 

Opsommingen

N.t.b.

E-mail Adressen

N.t.b.

Getallen

N.t.b.

Valuta

N.t.b.

Quotes

N.t.b.