Het verhaal telt: een andere aanpak met ParnasSys|schoolkwaliteit

Categorie: Schoolkwaliteit, ParnasSys|schoolkwaliteit, Nieuws, Anders Werken

Gepubliceerd op:

Juist kwalitatieve informatie, verzameld door verhalen op te halen bij leerlingen, ouders en andere betrokkenen, geeft duiding aan het verhaal achter de cijfers. Om de kwaliteitscultuur binnen jouw organisatie te versterken bieden we een meerwaarde we met onze aanpak Het verhaal telt.

Is een andere aanpak met ParnasSys|schoolkwaliteit nodig? Dat is een terechte vraag. ParnasSys|schoolkwaliteit wordt sinds de lancering in 2018 inmiddels door veel scholen in Nederland gebruikt. Wat we daarbij zien is dat dit gebruik gemakkelijk kan leiden tot een verzakelijking en bedrijfsmatige aanpak van kwaliteitsmanagement. Zoiets als: de cijfers en feiten tellen.

Een bekend gezegde luidt: meten is weten. Maar wat weten we dan eigenlijk? Er is meer dan kwantitatieve data die verkregen wordt uit dashboards, benchmarks en het afnemen van min of meer gestandaardiseerde vragenlijsten. Zou het beeld van de onderwijskwaliteit niet breder worden door aanvullend data te verzamelen op een meer kwalitatieve manier? Sterker nog: dit geeft juist duiding aan het verhaal achter de cijfers. Die meerwaarde bieden we met onze aanpak Het verhaal telt.

Een stap verder met schoolkwaliteit

Bij Het verhaal telt gaan we een stap verder na het verzamelen van gegevens in ParnasSys, Ultimview en WMK. We gaan namelijk op zoek naar de ervaringen van leraren, leerlingen, ouders en eventueel externen. Hoe beleven zij de schoolorganisatie? En wat zegt dat over de verwachtingen die ouders hebben van de school? Wat betekent dat voor de prestaties die de school kan verwachten van haar leerlingen? Met deze ervaringen bouwen we aan de story van jouw school: het narratief als zinvol middel om emoties en interpretaties over te brengen. Deze verhalen geven betekenis aan de elders verzamelde data. Als je daar meer over wilt weten, lees dan hier onze wetenschappelijke onderbouwing rondom het concept storytelling.

Werkwijze

We maken eerst samen een analyse van de al aanwezige of verzamelde data met ParnasSys|schoolkwaliteit. Op basis daarvan zorgen wij dat de juiste deelnemers uitgenodigd worden voor een gesprek waarbij we doorvragen tot de kern: de beleving van mensen in en rondom de schoolorganisatie. We nodigen hen uit in een kleine setting om ervaringen te delen die in vragenlijsten juist niet gedeeld worden. Dat doen we vanuit een onafhankelijke en brede blik met onderzoekexpertise. Tot slot bouwen we jouw story in een eindrapportage: wat gaat goed, wat moet beter en wat kan anders? Hierin verwerken we zowel de kwantitatieve data als de kwalitatieve informatie en we voorzien die van aanbevelingen om de kwaliteitscultuur binnen jouw organisatie te versterken.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Bekijk ons aanbod en maak een vrijblijvende afspraak.

Anton de Jong

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.