Veel basisscholen gebruiken het webbased
leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys.
In een eenvoudige en veilige omgeving voer je de informatie in die voor jouw school belangrijk is. Deze gegevens analyseer je en verwerk je in concrete plannen. Zo bouwen we samen aan onderwijs op maat en laten we kinderen bloeien.