Hulpplannen vormen de basis van de leerlingenzorg. Met ParnasSys leg je die basis professioneel. De plannen worden schoolbreed op dezelfde manier opgesteld en geëvalueerd.

 

Basis van leerlingenzorg

Voortgang is eenvoudig te bewaken. Daarnaast zijn de plannen gedurende de gehele schoolloopbaan beschikbaar, zodat je ook het verloop van de leerlingenzorg kunt monitoren. En heb je een gesprek met een leerkracht of met ouders? Met enkele klikken heb je de plannen bij de hand, zodat je het gesprek professioneel en voorzien van de juiste informatie kunt voeren.

Gekoppeld aan leerlingdossier

ParnasSys kent een individueel handelingsplan, een groepsplan en een set plannen per groepje. Dit laatste is onlangs toegevoegd in het kader van Passend onderwijs. De individuele handelingsplannen zijn gekoppeld aan het leerlingdossier. Als professional heb je dus altijd een helder beeld van de resultaten én de geboden zorg. Ook de groeps(handelings)plannen komen automatisch in het individuele leerlingdossier. Zo blijft altijd duidelijk per leerling welke individuele en groepsbrede interventies er zijn geweest.

ParnasSys heeft voor het handelingsplan een vaste indeling en lay-out. Binnen die indeling kan een eigen bibliotheek met schoolspecifieke plannen vastgelegd worden.

Hulpplannen kunnen gemakkelijk van de ene naar de andere leerling worden gekopieerd en daar aangepast worden.

Expertsysteem sociaal gedrag

Sociaal-emotionele aspecten vormen een onderdeel van de leerlingzorg. Die aspecten kun je in beeld brengen met expertsysteem Zien! Dit bieden wij als extra af te nemen module binnen ParnasSys aan. Een veelgebruikte mogelijkheid om jouw leerlingzorg integraal vorm te geven.

Zien! is een handelingsgericht observatiesysteem waarmee op eenvoudige wijze geanalyseerd kan worden wat de kenmerken van een leerling zijn en hoe deze leerling het beste begeleid kan worden. Het voordeel voor IB-ers is dat het zwaartepunt van de kennis vooral bij het systeem ligt en dat de IB-er vooral een coachende rol kan innemen.

 

← terug naar ParnasSys