Sinds een aantal jaren werken wij met ParnasSys en proberen zo optimaal mogelijk gebruik te maken van alles dat het pakket biedt. Dankzij ParnasSys volgen wij de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet. Alle lvs-gegevens zijn af te lezen in diagrammen en grafieken op kind-, groep- en bestuursniveau, ideaal.
Nadine
 

Spin in het web

Als IB-er ben ik de spin in het web voor de leerlingenzorg op school. Daar hoort een goed pakket bij wat overzicht en inzicht geeft. ParnasSys is zo’n pakket. Ik kan alles doen in ParnasSys: van het opstellen, monitoren en evalueren van hulpplannen tot het schoolbreed professionaliseren en uitvoeren van de leerlingenzorg. Daarnaast biedt ParnasSys mij de mogelijkheid de schoolresultaten met landelijke gemiddelden en de inspectienormering te vergelijken.

 

OGW en HGW

Op groeps- en kindniveau zijn wij erg blij met de overzichten van de vaardigheidsgroei van de leerlingen per vakgebied. Dit biedt ons genoeg gespreksstof tijdens de groepsbesprekingen in het kader van het OGW en HGW.

 

Zicht op zorg

Met ParnasSys heb ik zicht op zorg op alle niveaus: van individueel- tot groep- en schoolniveau. Ook gebruiken wij naast ParnasSys ZIEN! om de sociale ontwikkeling van leerlingen te volgen. Samen met de leerkrachten vul ik de observatielijsten in.

ParnasSys biedt ons meerdere mogelijkheden voor dossiervorming middels documenten. Verslagen van de voorschoolse voorzieningen, logopedie, fysiotherapie en andere hulpverleners slaan wij op in bestanden. Gespreksverslagen en groepsplannen verwerken wij in notities. Dit vereenvoudigt het samenstellen van onderwijskundige rapporten en de communicatie met externen (o.a. OSO).

 

Groepsplannen

Verder zijn wij gestart met het implementeren van de groepsplannen in ParnasSys. Het voordeel hiervan is dat ik tijdig een signaal krijgen wanneer er geëvalueerd dient te worden. De foutenanalyse van CITO is het enige dat wij soms missen in ParnasSys. Hiervoor hebben wij voorlopig de DULT koppeling aangeschaft, waardoor de resultaten zonder dubbel invoeren ook in ParnasSys komen. De transitie van het papieren dossier naar een digitaal dossier begint steeds meer vorm te krijgen!