Overstappen naar ParnasSys|WMK

In april heb je van ons een brief ontvangen. In deze brief vertelden we je dat je de module Integraal nog tot 1 augustus 2018 kunt gebruiken omdat na die datum Integraal overgaat in ParnasSys|WMK. Om de overgang zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen kun je al sinds begin dit jaar de module WMK gebruiken. Nu zijn we erg benieuwd of je na 1 augustus 2018 gebruik wilt blijven maken van ParnasSys|WMK om kwaliteitszorg binnen je organisatie te continueren. 

Wij verzoeken je om vóór 1 juli 2018 in het formulier hieronder aan te geven of je verder wil gaan met ParnasSys|WMK na 1 augustus 2018. Voor de levering hiervan gelden de leveringsvoorwaarden die zijn vastgesteld in de, met het bevoegd gezag, afgesloten SaaS-overeenkomst ParnasSys.

Ik ben een *
LET OP: Wanneer je hieronder voor 'Bestuur' kiest, geef je akkoord voor alle scholen die onder jouw bestuur vallen. Wanneer je voor een deel van de scholen akkoord wil geven, verzoeken wij je om de brinnummers waarvoor dit geldt in het opmerkingenveld te plaatsen.
Ik wil na 1 augustus 2018 gebruik blijven maken van ParnasSys|WMK *
LET OP: Wanneer je hier voor 'Ja' kiest, ga je akkoord met de leveringsvoorwaarden zoals gesteld in de, met het bevoegd gezag, afgesloten SaaS-overeenkomst ParnasSys.

Voor meer informatie over ParnasSys|schoolkwaliteit, kijk op www.parnassys-schoolkwaliteit.nl