leer-kracht-updates-v3.png
 

Inzicht zonder moeite

Jij als leerkracht bent elke dag bezig met wat het beste is voor jouw leerlingen. Je observeert leerlingen, analyseert denkprocessen en reflecteert op je didactiek. Het beste uit een kind halen, dat is waar het jou om gaat. Eén van de manieren om dat te doen is het analyseren van toetsresultaten waardoor je kunt checken of een leerling op het niveau zit dat jij van hem of haar verwacht.

Het analyseren van die toetsresultaten is voor een leerkracht vaak een enorme klus. Wij willen dat makkelijker voor je maken. Dat doen we door middel van nieuwe functies in ParnasSys die het eenvoudig maken om zelfstandig te sturen op toetsresultaten.

Verwacht: schooljaar 18/19

Een nieuwe werkwijze voor niet-methodetoetsen

ParnasSys introduceert een nieuwe werkwijze waarmee je leert toetsresultaten in een paar klikken om te zetten in actie. Door stapsgewijs hoofdafnames te markeren, kun je de groei in kaart te brengen en afzetten tegen jouw verwachting. Daardoor zie je direct welke leerling of welk onderwerp jouw aandacht nodig heeft!

Scroll naar beneden of klik op een van de bovenstaande updates om meer te lezen!

De ANDERS WERKEN update

Denken en werken vanuit hoofdafnames en adaptiviteit

Sneller toetsen invoeren en analyseren

Alleen jij als leerkracht kunt bepalen welke (adaptieve) toets het beste past bij een leerling. Het is dan ook vanzelfsprekend dat jij bepaalt welk resultaat het beste beeld van een leerling geeft. In het vernieuwde niet-methodetoetsinvoerscherm kun je in één scherm zowel reguliere als adaptieve toetsen invoeren. Daarbij markeer je zelf wat het belangrijkste resultaat voor de leerling is: de hoofdafname.

Met deze heldere en transparante werkwijze weet je zeker dat je de juiste resultaten gebruikt in je analyses. Dat zorgt voor minder administratieve last en meer betrouwbaarheid in je analyses!

  Registreer zowel reguliere als adaptieve toetsresultaten in het vernieuwde niet-methodetoetsinvoerscherm. Jij bepaalt vervolgens via de hoofdafname (HA) wat het belangrijkste resultaat voor de leerling is.

Registreer zowel reguliere als adaptieve toetsresultaten in het vernieuwde niet-methodetoetsinvoerscherm. Jij bepaalt vervolgens via de hoofdafname (HA) wat het belangrijkste resultaat voor de leerling is.

  Analyseer direct na de invoer de resultaten van je leerlingen binnen de toetsperiode en de toetsserie. ParnasSys toont naast de bekende eenheden nu ook het gecorrigeerde niveau in kleur en het functionerings- en referentieniveau.

Analyseer direct na de invoer de resultaten van je leerlingen binnen de toetsperiode en de toetsserie. ParnasSys toont naast de bekende eenheden nu ook het gecorrigeerde niveau in kleur en het functionerings- en referentieniveau.

anders-sturen-paars-01.png

De ANDERS STUREN update

Denken en werken vanuit groei

Toetsperiodes vergelijken

Nu je de hoofdafnames per toetsperiode hebt gemarkeerd, geeft dit ons de kans om jou een handje te helpen bij je analyses. In het nieuwe scherm – de toetsperiodevergelijkingspagina – kun je resultaten van toetsperiodes eenvoudig met elkaar vergelijken, het systeem berekent vervolgens automatisch de behaalde groei. Jij ziet direct of er een stijging of daling van vaardigheid bij een leerling heeft plaatsgevonden en of dit naar jouw verwachting was.

  Breng de behaalde groei van je leerlingen in beeld door twee toetsperiodes te vergelijken.

Breng de behaalde groei van je leerlingen in beeld door twee toetsperiodes te vergelijken.

  Leg voor iedere leerling de verwachte vaardigheidsgroei vast voor de volgende toetsperiode.

Leg voor iedere leerling de verwachte vaardigheidsgroei vast voor de volgende toetsperiode.

Doelen stellen voor volgende periode

Jouw verwachting? Ja! Als leerkracht ben je de enige persoon die zowel uitdagende als haalbare doelen kan stellen voor je leerlingen. In het nieuwe scherm – de doelenstelpagina – krijg je de mogelijkheid om per leerling de verwachte groei in vaardigheidsscore vast te leggen. Zo maakt ParnasSys het gemakkelijker om bij de volgende toetsperiode te evalueren of je leerlingen voldoende zijn gegroeid.

iconenvijfwit-01.png

De ANDERS VOLGEN update

Denken en werken vanuit doelgerichte groei

Breder kijken naar toetsresultaten

Uitdagende, haalbare doelen stellen is belangrijk voor jou en jouw leerlingen. Om dergelijke doelen te stellen kan inzicht in eerdere toetsresultaten een betrouwbare indicator zijn. ParnasSys gaat daarom de hoofdafnames van meerdere toetsperiodes naast elkaar tonen, waardoor jij sneller trends en verschillen kunt ontdekken in de toetsresultaten. Het breder kijken naar toetsresultaten wordt mogelijk gemaakt op de onderstaande schermen.

De groepskaart

In de vernieuwde groepskaart kun je per hoofdvakgebied standaard de laatste twee hoofdafnames van de niet-methodetoetsen inzien. Indien nodig kun je het aantal toetsperiodes eenvoudig uitbreiden met de resultaten van vorige schooljaren. Hierdoor kun je zowel op groeps- als leerlingniveau over de tijd heen kijken om de voortgang en ontwikkeling te monitoren.

  Bekijk de resultaten van meerdere toetsperiodes naast elkaar op de groepskaart. Bepaal zelf tot hoe ver jij in de tijd wilt terugkijken.

Bekijk de resultaten van meerdere toetsperiodes naast elkaar op de groepskaart. Bepaal zelf tot hoe ver jij in de tijd wilt terugkijken.


  Bekijk de groei en het niveau van een leerling gedurende hun basisschoolcarrière. Handig in de communicatie met ouders!

Bekijk de groei en het niveau van een leerling gedurende hun basisschoolcarrière. Handig in de communicatie met ouders!

 

De leerlinganalysegrafiek

ParnasSys introduceert een nieuw ontwerp van het meest opgevraagde overzicht uit ons systeem; de leerlinganalysegrafiek. De grafiek laat de groei tussen alle hoofdafnames zien én geeft per toetsperiode inzicht in het referentieniveau en het vaardigheidsniveau van een leerling. Deze grafiek leent zich uitstekend om ouders mee te nemen in de ontwikkeling en voortgang van hun kind.

Wat hebben we al gedaan?

Referentieniveau inzien

september 2018

Start van het schooljaar 18/19

augustus 2018