Zicht op groep en resultaat

Wij begonnen aanvankelijk minimaal, enkel het bijhouden van de absenties en het printen van de leerlinglijsten via ParnasSys. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een compleet digitaal dossier. Steven

Inzicht in de resultaten

Ideaal is dat ik in een oogopslag zie hoe zowel de leerling als de groep scoort op de verschillende toetsen. Zowel LVS-toetsen als de reguliere methodetoetsen houden we bij in ParnasSys. Op die manier heb ik een helder beeld van hoe een leerling momenteel scoort en hoe het heeft gescoord in voorafgaande jaren. Als leerkracht van groep 8 kan ik in het begin van het schooljaar snel een voorzichtige prognose doen voor het vervolgonderwijs. Hierbij maken we gebruik van grafieken die je in ParnasSys kunt opvragen en uitprinten. Om precies te zijn gebruiken we het overzicht genaamd ‘Niveaugrafiek’. Hierin zie je de trend van de ontwikkeling van een leerling, wat een beter beeld geeft dan enkel de score.

Invoeren in ParnasSys

Naast de absenties en de toetsgegevens verwerk ik ook oudergesprekken, gesprekken met externen en onderzoeken in Parnassys. Voor een compleet beeld van de leerling voeren we ook groepsplannen en individuele plannen in. In deze plannen beschrijf ik het te behalen doel en de aanpak, en bepaal ik een einddatum voor de evaluatie. Als de tijd overschreden is zie ik dit in het beginscherm van de individuele leerling, zodat ik weet dat het weer tijd is om te evalueren.

Sinds twee jaar werken wij met de uitbreiding ZIEN!, een instrument wat ons verder helpt de sociale ontwikkeling van de leerling te volgen. Door de volledige intergratie met ParnasSys hebben wij hiermee een zeer waardevol instrument in handen.

Wij hebben als school zoveel mogelijk gegevens van de leerlingen verwerkt in Parnassys. Hierdoor hebben wij alles bij de hand als dat nodig mocht zijn, ook voor de ouders. Al tijden staat het punt ouderbetrokkenheid bij ons op de agenda, sinds december vorig jaar werken wij daarom met het ouderportaal van ParnasSys.

OGW en HGW

ParnasSys blijft in contact met de gebruikers en met samenwerkingsdpartners in het onderwijsveld. Daardoor is ParnasSys toegespitst op onderwijskundige ontwikkelingen zoals opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken. Het overzicht ‘Vaardigheidsgroei’ of de specifieke functionaliteit voor HGW en de 1-Zorgroute geven u een beeld van de mogelijkheden. Het grote voordeel van Parnassys is dat, mits je internet hebt, je altijd en overal toegang hebt tot de gegevens.

Voordelen