ParnasSys heeft een instrument voor leerlijnen ontwikkeld als onderdeel van ParnasSys. Deze uitbreiding ondersteunt de leerkracht, de ib’er en de directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

 

Download hier de presentatie: Presentatie-Leerlijnen

Doelgroep

In eerste instantie is deze uitbreiding ontwikkeld voor het SO en het VSO. Door hun specifieke populatie kunnen zij niet met methodes en toetsen werken. Met behulp van de leerlijnen het aanbod plannen en middels prachtige overzichten verantwoorden naar ouders en inspectie wat zij de leerlingen aanbieden. Voor PO-scholen die niet methodegericht werken bleek deze uitbreiding uitkomst te bieden. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingsgerichte scholen, Daltonscholen en Montessorischolen. Inmiddels is er ook een aanbod voor groep 1-2. Hierover leest u meer op de pagina ‘Leerlijnen groep 1 en 2′.

Volgen van de leerling

Leerkrachten die met de module leerlijnen werken, hebben hiermee een goed overzicht op wat zij de leerling aan moeten bieden, en een hulpmiddel om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Met kleuren en percentages ziet de leerkracht in één oogopslag hoe de leerling of de groep zich ontwikkelt op basis van de verwachte uitstroomrichting. Deze stelt de leerkracht vast op basis van hetIQ en stimulerende en belemmerende factoren van deze leerling.

(Groeps)plannen

Het maken van (groeps)plannen is heel eenvoudig. Door het overzichtelijke planscherm, waarin u kunt zien welke doelen de leerlingen moeten werken in de komende periode. Dit is door het systeem al bepaald aan de hand van de door de leerkracht bepaalde uitstroomrichting enerzijds en de didactische leeftijd van de leerling anderzijds. Door doelen en leerlingen te selecteren maakt de leerkracht met enkele klikken een plan. Slechts een paar aspecten als plaats en tijd hoeven nog te worden toegevoegd in een tekstvak, waarna het (groeps)plan automatisch bij de plannen in ParnasSys wordt opgeslagen.

Voor meer informatie over leerlijnen: www.driestar.nl

 

← terug naar ParnasSys