BVS schooladvies heeft het ‘leerlijnenpakket en observatielijsten vrijescholen’ ontwikkeld, dat vanaf september 2016 beschikbaar is in ParnasSys via een aanvullend abonnement, voor scholen die een abonnement hebben op de module leerlijnen.

 

Indien je nog geen abonnement hebt op de module leerlijnen, kun je dat aanvragen via Leerlijnen SBO/BAO.

Het leerlijnenpakket bevat leerdoelen voor de twee kleuterjaren en de onderbouw (klas 1 tot en met klas 6). Aanvankelijk voor de leergebieden taal en rekenen. In de loop van 2016-2017 zullen voor de kleuterperiode ook voor aanvullende leergebieden doelen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn er observatielijsten voor de kleuterperiode. Momenteel vindt er een verkenning plaats of in het leerlijnenpakket ook voor alle overige leergebieden voor klas 1 tot en met klas 6 doelen ingevoerd zullen worden en of er bij taal en rekenen leerroutes voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief op cognitief gebied gedefinieerd zullen worden.

Meer informatie?

Meer informatie over de inhoud van het leerlijnenpakket en de bijbehorende implementatie kan worden opgevraagd bij B. ( Bertine) Haverhals, B.Haverhals@driestar-educatief.nl en G. (Gerben) Deenen, g.deenen@bvs-schooladvies.nl.

Wanneer je gebruik wil maken van deze inhouden, kun je het onderstaande orderformulier invullen. Je ontvangt vervolgens van BVS nog een aanvullende overeenkomst ter ondertekening, waarmee je belooft het leerlijnenpakket niet te zullen publiceren naar andere scholen.