Leraarontwikkeling: Ontwikkelen van je team


In ParnasSys|Mijnschoolteam worden resultaten van verschillende observaties naast elkaar gepresenteerd in één rapport. Op die manier krijg je maximaal zicht op de ontwikkeling van leraren. De deelnemers zijn enthousiast verrast over de ontwikkeling die de tool het afgelopen jaar heeft doorgemaakt.

Verschil met ParnasSys|WMK
Zowel WMK als Mijnschoolteam bieden functionaliteiten voor leraarontwikkeling. Met de module ParnasSys|Mijnschoolteam biedt je extra mogelijkheden om gedetailleerder op bepaalde zaken in te gaan dan met ParnasSys|WMK. Zo kun je met deze tool notities en filmpjes bij beoordelingen toevoegen om observaties beter bespreekbaar te maken en krijg je meer inzicht in de competenties en ontwikkeling van het lerarenteam.

3 tips van de workshopleider
1. Maak eenvoudig met je mobiel of tablet filmpjes en foto’s als de leerkracht les aan het geven is. Deze zijn eenvoudig toe te voegen in ParnasSys|MijnSchoolteam. Als observator (leidinggevende of collega) kun je vervolgens samen met de geobserveerde leerkracht terugkijken en het specifieke moment bespreekbaar maken. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten meer begrip krijgen voor de bevindingen van de observator, omdat er ook direct een ‘live’ voorbeeld bij zit.

2. Je kan in het systeem leerkrachten beoordelen/observeren op basis van indicatoren. Het is belangrijk om deze indicatoren goed te beschrijven. De tip van workshopleider is om indicatoren te maken die je als observator kunt beoordelen en die je als leerkracht kunt uitvoeren.

3. Je kan de leerkracht per indicator laten scoren op basis van een vierpuntschaal die als volgt ingezet kan worden: score 1: ‘ik zie het niet, maar ik had het wel verwacht’, score 2: ‘Ik zie het, maar nog matig’, score 3: ‘Prima, blijven doen’ en score 4: ‘Ik had gewild dat het hele team dit had gezien als leermoment’. Met deze handvatten stimuleer je leerkrachten om een 4 te halen, maar houd je ook de groeimogelijkheden open voor in de toekomst.

Eigenaarschap van de leerkracht
Op dit moment helpt de tool leidinggevenden om leerkrachten te observeren en te beoordelen. Het werkt als een soort leraarvolgsysteem; in één overzicht inzicht alle competenties van alle leerkrachten op school. Meerdere deelnemers gaven tijdens de workshop aan dat de leerkracht zelf meer eigenaar zou moeten zijn van hun ontwikkeling. Op dit moment wordt dit nog niet voldoende gestimuleerd door de tool. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door leerkrachten zelf een eigen inlog te geven om actief aan de slag te gaan met hun ontwikkeling.