Met Integraal kun je:

 • In een overzichtelijke cockpit alle relevante gegevens rond kwaliteit inzien. Je kunt denken aan opbrengsten, sociale competenties en cijfers rond doorstroming
 • Kwaliteit in beeld brengen met behulp van vragenlijsten
 • Tevredenheidspeilingen direct vanuit ParnasSys uitzetten onder personeel, ouders en leerlingen
 • Auditing handen en voeten geven
 • De ontwikkeling van opbrengsten en kengetallen vergelijken met eigen streefdoelen
 • Een schoolplan maken
 • 360 graden feedback organiseren
 • Persoonlijke ontwikkelplannen maken
 • Een bekwaamheidsdossier aanleggen
 • De werkprocessen rond gesprekken digitaal stroomlijnen

Op bovenschools niveau:

 • Vragenlijsten in te richten: schoolvragenlijsten, maar ook competentievragenlijsten
 • Het format voor het persoonlijk ontwikkelplan in te richten
 • Formats voor gesprekken en persoonlijk ontwikkelplan in te richten
 • De schoolcockpit in te zien
 • Vragenlijstresultaten te vergelijken