ParnasSys heeft samen met een tiental verschillende SO-scholen een module leerlijnen ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om het werken met leerlijnen digitaal te plannen en te registreren. Er is bij de ontwikkeling van deze module tevens rekening gehouden met het beleid van de WEC-raad.

Toepassingsmogelijkheden
De module ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er als directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

Streefplanning
Op schoolniveau kan er een streefplanning per leerroute worden vastgesteld. Vervolgens wordt per leerling aangegeven voor welke vakken welke leerroute gevolgd wordt.

Kleuren en percentages
De ontwikkeling van de leerling wordt daarna voortdurend automatisch vergeleken met de streefplanning. Met kleuren en percentages zie je in één oogopslag op leerling- en groepsniveau of de leerling zich ontwikkelt zoals je zou verwachten gezien de gekozen leerroute.

Groepsplannen
Het maken van (groeps)plannen is heel eenvoudig: het overzichtelijke planscherm toont welke leerlingen aan welke doelen zou moeten werken in de komende periode, gezien zijn leerroute en didactische leeftijd. Door doelen en leerlingen te selecteren maakt u met enkele klikken een plan. Slechts een paar aspecten als plaats en tijd hoeven nog te worden toegevoegd in een tekstvak.

Materialen en bronnen
Materialen, methoden en andere bronnen kunt u gemakkelijk koppelen aan de leerdoelen. Deze bronnen zijn direct zichtbaar op de groepsplannen.