Het pakket Leerlijnen Jonge Kind is speciaal bedoeld voor het plannen van het onderwijs en het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen in groep 1 en 2. Het pakket is gratis beschikbaar binnen de module Leerlijnen in ParnasSys.

Om een goed beeld te krijgen van wat het leerlijnenpakket Leerlijnen Jonge Kind precies inhoudt, kunt u bijvoorbeeld onderstaande PowerPointpresentatie bekijken. Daarin krijgt u uitgelegd hoe u met de module leerlijnen en het pakket Leerlijnen Jonge Kind kunt werken, en wat de meerwaarde van dit pakket is. Daarnaast kunt u een presentatie bekijken van de module ZIEN!, die aangeraden wordt naast de Leerlijnen Jonge Kind te gebruiken om het sociaal-emotioneel functioneren te volgen.

Doelen

Wilt u weten welke doelen er worden gebruikt? Klik op één van de onderstaande leergebieden om de leerlijnen en leerdoelen te zien die voor dat leergebied gelden. Staat er een sterretje voor het doel? Dan geldt dit doel als extra doel. U kunt er zelf voor kiezen of u in ParnasSys die doelen wel of niet wilt zien of gebruiken. Als u ze gebruikt, is het vooral een geheugensteuntje voor de leerkracht. De doelen tellen niet mee bij het aantal te behalen doelen per niveau.

Meer informatie?

Voor meer informatie: www.driestar.nl of neem contact op met: Hetty Berkhout