Vastleggen van gegevens:

- NAW.
- BSN.
- Medewerkers.
- Medische achtergrond.
- Voorgeschiedenis, schoolloopbaan en uitschrijving.
- Absenties.
- Vrije rubrieken.
- Digitaal overdracht dossier.
- Lesroosters.
- Leerkracht roosters.
- BRON uitwisseling.
- Sociogrammen.
- Subles- en/of niveau groepen.
- Rechten per medewerker.
- Jaarplan.
- Indelen activiteiten tot op groepsniveau.
- Uren telling.
- Tweewekelijks rooster.
- Facturen aanmaken en beheren
- Emails versturen per leerling, groep of de hele school

Overige mogelijkheden:

- Vrije export naar Excel.
- Tellingen op ieder gewenst moment.
- Edex-bestanden aanmaken.
- Digiboek-bestanden aanmaken.
- Etiketten printen op diverse niveaus.
- Gespreksplanner voor bv ouderavonden.
- Beheer adressenbestand externe relaties.
- Tabellen schoolspecifiek beheren, o.a. huisartsen, verlofsoorten, toetsen, etc.
- Diverse overzichten beschikbaar van administratieve- en toets gegevens.
- Documentatie met gegevens uit ParnasSys
- Bovenschools overzicht in BRON uitwisseling.
- Bovenschoolse rapportages van toets gegevens.

Leerlingvolgsysteem:

- Niet-methodetoetsen(CITO én DLE-toetsen).
- Dwarsdoorsneden en trendanalyses.
- Zelfevaluatie.
- Toetsen vergelijke met inspectie normeringen.
- Methodetoetsen.
- Digitaal rapport.
- Hulpplannen.
- Groepsplannen.
- Eigen set hulp- en groepsplannen.
- Dossiervorming op leerlingniveau.

Bekijk ook onze uitbreidingen om te zien wat de verdere mogelijkheden zijn.