Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering van uw school. Zij controleren niet alleen op kwaliteit van het onderwijs, maar beoordeelt ook de financiële en personele administratie van uw bestuur. Met Ultimview kun je op tijd signaleren. Je hebt inzicht in alle facetten van de bedrijfsvoering.

Onderwijsopbrengsten

Met Ultimview beoordeel je de kwaliteit van onderwijs binnen jouw organisatie. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie worden slim gecombineerd en getoetst aan de geldende inspectienormen. Bij aandachtspunten wordt direct gesignaleerd, zodat je in staat bent te sturen waar en wanneer dat nodig is.

Financiële situatie

Met drie interactieve dashboards brengt Ultimview de financiële positie van jouw organisatie op efficiënte wijze in kaart, zodat er ook op dit vlak gestuurd kan worden. De balans en exploitatie dashboards bieden direct een overzichtelijke kijk op de situatie, je kunt tot ieder dashboard tot op diep niveau analyseren. Hierbij houden wij rekening met inspectienormen.

Personeelsbestand

De personele administratie wordt in Ultimview inzichtelijk gemaakt aan de hand van een tweetal dashboards. Er wordt een helder beeld geschept van zowel begrote als gerealiseerde personeelslasten. Daarnaast wordt de functiemix inzichtelijk gemaakt. Compliance met overheidsrichtlijnen is hierbij een belangrijk uitgangspunt.