Besturen op afstand

Als schoolbestuur van nu heb je te maken met een bijzondere uitdaging: besturen op afstand, maar wel de koers in het oog houden en waar nodig bijsturen. ParnasSys ondersteunt je daarbij. Vanuit jouw eigen gebruikersrol kun je inloggen en de informatie opvragen die je nodig hebt. Stuurinformatie en kengetallen, waarmee je doordachte keuzes kunt maken en betrokken blijft op de ontwikkeling van de school.

Bovenschoolse module

Binnen de bovenschoolse module kun je allerlei gegevens vergelijken van de scholen die onder jouw bestuur vallen. Van organisatorische informatie zoals leerlingaantallen en medewerkergegevens tot onderwijsinhoudelijke kwaliteitsrapportages. Dat geeft je scherp beeld van de situatie, informatie voor het maken van keuzes en input voor gesprekken met de schooldirectie en inspectie. De basis van professioneel besturen.