Vraagt je jezelf als leerkracht ook wel eens af wat een leerling nu precies vindt van school? Of hij of zij het gevoel heeft dat klasgenoten graag met hem omgaan? Al langere tijd leeft de behoefte om ook de mening en beleving van de kinderen zelf in kaart te brengen en het handelen in de klas erop af te stemmen.

Vragenlijsten

De leerlingvragenlijst is beschikbaar voor groep 5 t/m 8. Door het invullen van vragen wordt een beeld verkregen hoe het kind over zichzelf denkt. De uitkomst vormt een profiel waarvan kan worden afgelezen hoe het kind zichzelf beoordeelt. Door dit profiel naast het profiel van de leerkrachtvragenlijst te leggen, kunnen de handelingsplannen nog beter worden afgestemd op de behoeften van de individuele leerlingen. Op deze manier ontstaat een genuanceerder en vollediger beeld van het functioneren van de leerling en de effectiviteit van de geboden begeleiding.

In hoofdstuk 3 van de publicatie ‘Analyse en waardering van opbrengsten – primair onderwijs’  van de Inspectie van het Onderwijs staat het volgende beschreven: “De inspectie geeft de voorkeur aan instrumenten die door de leerlingen zelf worden ingevuld.” Door nu ook een leerlingvragenlijst aan te bieden aan scholen, wordt nog meer tegemoet gekomen aan wat de inspectie van scholen vraagt als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van de sociale competenties.

Leerlingvragenlijst groep 1-4 beschikbaar

Vanaf heden is de ZIEN! leerlingvragenlijst voor groep 1-4 beschikbaar voor alle ZIEN! gebruikers. U vindt de bestanden onder de knop 'Informatief' op het startscherm van ZIEN!. Voor meer informatie hierover: www.zienvooronderwijs.nl