Module Schoolontwikkeling

Met de module Schoolontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit leg je een stevig fundament voor het monitoren en het verbeteren van de onderwijskwaliteit van jouw school. De module bestaat uit de instrumenten WMK en Mijnschoolplan. Vanuit deze twee-eenheid zorg je dat je continu en cyclisch werkt aan schoolontwikkeling. 

Zo leg je in Mijnschoolplan vast wat jouw ambities zijn en onderzoek je met WMK hoe je op deze ambities ervoor staat. De scores en actiepunten uit WMK gebruik je weer in de jaarplannen en jaarverslagen binnen Mijnschoolplan. 

Schoolontwikkeling in het kort

  • Logische en betrouwbare uitwisseling van data met ParnasSys en Ultimview
  • Schoolplan schrijven op basis van voorbeeldteksten
  • Eenvoudig ontwikkelen van jaarplannen en jaarverslagen
  • Actiepunten monitoren en verdelen vanuit één centrale plek
  • Duidelijke dashboards voor inzicht en overzicht
  • Genereer heldere rapportages met data en eigen analyses
  • Voldoet aan de laatste inspectie-eisen en sluit aan bij themaonderzoeken
  • Ruime bibliotheek met gevalideerde vragenlijsten en zelfevaluaties
  • Ondersteunend aan het werken volgens de PDCA-cyclus

Schoolplan als vertrekpunt voor kwaliteitsbeleid

Mijnschoolplan ondersteunt je bij het maken van jouw schoolplan. Bij elk beleidsterrein beschrijf je de visie van de school en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Een goed beschreven schoolplan maakt concreet en meetbaar wat je wilt bereiken op een specifiek beleidsterrein. Binnen Mijnschoolplan noemen we dit kwaliteitsindicatoren. Door de koppeling tussen Mijnschoolplan en WMK kun je met één druk op de knop deze kwaliteitsindicatoren doorsturen van Mijnschoolplan naar WMK. Hierdoor kun je direct in WMK een meting uitzetten, waarop respondenten hun mening over het beleidsterrein kunnen geven. Op die manier zorg je dat het schoolplan en kwaliteitsbeleid optimaal op elkaar zijn afgestemd. 

Permanent monitoren en verbeteren

Je werkt vier jaar lang aan de doelen die je hebt vastgelegd in jouw schoolplan. Om te zorgen dat kwaliteitsontwikkeling structureel aandacht krijgt op school, adviseren we om te werken met een jaarplanning met daarin alle activiteiten voor het versterken van de kwaliteit. Een goed voorbeeld hiervan is de kwaliteitskalender van de ParnasSys Academie. De kalender geeft je suggesties wanneer je wat kunt onderzoeken, herinnert je om de dialoog te voeren over de verzamelde gegevens en vertelt hoe je deze inzichten op eenvoudige wijze kunt rapporteren. 

De kwaliteitskalender maakt deel uit van een vierjarige cyclus en helpt jou bij het creëren van overzicht en inzicht. Binnen de vierjarige cyclus bepaal je, in welk jaar je met specifieke doelen aan de slag gaat en met welke frequentie onderdelen weer aan bod dienen te komen. Per onderwerp (denk aan basiskwaliteit of eigen aspecten van kwaliteit) doet de kalender praktische verwijzingen naar WMK en Mijnschoolplan.

€ 4,-

per leerling per jaar

Bestellen

Overtuigd dat Schoolontwikkeling ook voor jouw school de ideale oplossing is?

Meer weten? Ga naar de instrumenten Mijnschoolplan en WMK. 

Mijnschoolplan WMK