Monitoring: inzoomen op Ultimview  

 

De workshop Monitoring was een interactieve workshop waarin enerzijds de functionaliteit van ParnasSys|Ultimview werd uitgelegd en waarin anderzijds huidige gebruikers in discussie gingen over wensen voor doorontwikkeling. Vanuit de nieuwe visie 'laat zien wat nodig is, en ook niet meer dan dat' gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.

Sturen op kwaliteit

Huidige Integraal-gebruikers zijn gewend om de Integraal-cockpit te gebruiken om overzichtelijk de schoolkwaliteit in beeld te brengen en bespreekbaar te maken met collega’s. Deze functionaliteit wordt vervangen door ParnasSys|Ultimview. Met Ultimview kun je de kwaliteit binnen de school en/of het bestuur eenvoudig monitoren en daarop sturen.

Nieuwe functionaliteiten

Tijdens de workshops werd aangekondigd dat er nieuwe dashboards worden uitgerold om nog beter te kunnen sturen op kwaliteit. Zo maakt de koppeling met ParnasSys|WMK het mogelijk om ingevoerde schoolambities, resultaten van vragenlijsten over basiskwaliteit en tevredenheidspeilingen te tonen. Bovendien wordt een dashboard ontwikkeld voor ZIEN! om de sociaal emotionele ontwikkeling in beeld te brengen.

Ideeën voor verbetering

De komende maanden wil Ultimview bestaande dashboards zoals leerlingprognose en vo-schooladviezen verbeteren en wordt de vaardigheidsscore voor adaptieve toetsen ontwikkeld. Deelnemers van de workshops kwamen onder andere met de volgende ideeën voor doorontwikkeling:

  • Simpele overzichten met de mogelijkheid om door te klikken;
  • Inzichtelijker maken van de gegeven schooladviezen en herziene adviezen; 
  • Eigen prognoses voor leerlingenaantal invoeren.