Aan de slag met referentieniveaus

Categorie: ParnasSys|Ultimview, Onderwijsinspectie, Nieuws

Gepubliceerd op:

Een blog over het nieuwe dashboard in Ultimview

Bert van der Mel is onderwijsadviseur bij de ParnasSys Academie en in deze blog vertelt hij je over wat de nieuwe inspectie-eisen en het nieuwe dashboard in Ultimview met elkaar te maken hebben.

Lees ook mijn nieuwste blog over refentieniveaus.

Soms gebeuren er dingen die een bepaald domino-effect in gang zetten. Ik noem er twee: de Inspectie van het onderwijs publiceerde in de laatste nieuwsbrief de signaalgrenzen (ondergrenzen) voor het behalen van het referentieniveau 1S/2F voor taal, lezen en rekenen bij de eindtoets. Dit is een volgende stap in het proces van invoeren van het nieuwe Onderwijsresultatenmodel van de inspectie. Twee weken later komt ParnasSys via Ultimview met een prachtig nieuw dashboard om voor iedere school die resultaten in beeld te brengen. Wat betekent dit voor jouw school? 

Vanaf het schooljaar 2020/2021 wordt jouw school beoordeeld op het gemiddelde percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaar 1F en 1S/2F voor de bovengenoemde vakken heeft gehaald. Vanaf 8 november 2019 kan dit via het dashboard ‘Onderwijsresultaten’ in Ultimview mooi in beeld gebracht worden. Foutgevoelige en ingewikkelde berekeningen worden door het programma uitgevoerd. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de jaarlijks ingevoerde eindtoetsgegevens.

Belangrijk is dan om te zien of de resultaten voor 1F en 1S/2F boven de signaalgrens liggen. Bij die signaalgrens is ook een landelijk gemiddelde genoemd voor de scholengroep met hetzelfde schoolgewicht als jouw school.

Nog belangrijker is het om te zien of jouw school op of boven dat landelijk gemiddelde zit. De signaalgrens kan mijns inziens nooit het ambitieniveau van je school zijn.

Een probleem bij deze getallen is, dat het gemiddelden zijn van drie vakken over drie schooljaren. Voor het bepalen van doelen/ambities zal er dus per vak gekeken moeten worden.

Een ander gevolg van deze referentieniveau-materie zal zijn, dat je ook gaat kijken of de leerjaren 7 en 8 ‘op koers zijn’ om je ambities voor de eindtoets te gaan halen. De groepskaart in ParnasSys en het scherm waar je een toets kunt oproepen zijn hierbij van belang.

En dit zal dan weer tot gevolg hebben, dat de leerkracht bij het aanbod in de klas ook meer rekening houdt met de referentieniveaus van bepaalde stof/doelen uit de methoden. Welke leerlingen moeten welke doelen halen? Hier komt kennis van de leerlijnen om de hoek kijken.

Hieronder dan een voorbeeld van het dashboard Onderwijsresultaten uit Ultimview dat sinds 8 november beschikbaar is. Er staat veel op, maar het spreekt volgens mij redelijk voor zich.

Ik ben me bewust dat ik een aantal zaken ‘zo maar even’ aanstip en dat die om nadere uitwerking of toelichting vragen. De kans is groot dat ik hier in een volgende blog op terug kom. Kun je niet wachten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op om bijvoorbeeld eventuele scholingsmogelijkheden te bespreken.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur ParnasSys Academie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.