Begaafdheid en subsidie voor samenwerkingsverbanden

Categorie: ParnasSys, Leerlijnen, Nieuws

Gepubliceerd op:

Wil je meer kennis in je team op het gebied van hoogbegaafdheid? Vraag dan nu via je samenwerkingsverband subsidie aan voor (na)scholing van leerkrachten!

Op 7 december 2018 publiceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo. Tussen 1 januari en 31 maart 2019 kunnen samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs subsidie aanvragen voor het scholen van leerkrachten voor de begeleiding van begaafde leerlingen. In de staatscourant kun je daar nog meer informatie over vinden.

Het schrijven van een subsidieaanvraag vraagt echter nauwgezetheid, inhoudelijke kennis en tijd en dat heb je zelf niet altijd ter beschikking. De ParnasSys Academie heeft expertise in het aanvragen van dergelijke subsidies. In het kader hiervan bieden wij je aantal ondersteuningsmogelijkheden:

  1. Het laten schrijven van de subsidieaanvraag door een (vrij te kiezen) nascholingspartner (op basis van uurtarief).
  2. Het kosteloos laten schrijven van de subsidieaanvraag op voorwaarde dat ParnasSys Academie is opgenomen in de aanvraag als nascholings-/adviespartner.

We begrijpen het als je eerst wilt weten wat de ParnasSys Academie voor jou kan betekenen. We bieden daarom een vrijblijvend gesprek aan over het aanbod van de ParnasSys Academie en (hoog)begaafdheid voor samenwerkingsverbanden.

Wil je zelf op onderzoek uit? Kijk gerust eens op de pagina van de ParnasSys Academie voor ons aanbod rondom (hoog)begaafdheid. Bijvoorbeeld over de planmatige aanpak binnen scholen door de inzet van:

  • De leerlijn hoogbegaafdheid;
  • Gynzy: voor de adaptieve mogelijkheden in verwerkingssoftware, en Gynzy academie voor ons begeleidingsaanbod en de samenwerking met ParnasSys;
  • Zien!: om welbevinden, betrokkenheid en de sociale vaardigheden van leerlingen in kaart te brengen én te versterken. Juist leerlingen die (hoog)begaafd zijn, hebben hier relatief vaak specifieke behoeften.

Ons gehele aanbod rond hoogbegaafdheid past bovendien binnen de criteria voor de subsidie.

Heb je nu nog vragen?

Neem dan even contact op met Martine Blonk-Meulenkamp.