Nieuw: Een beleidsrapportage maken binnen ParnasSys | Schoolkwaliteit

Categorie: Nieuws, ParnasSys|Mijnschoolplan, ParnasSys|Onsbeleidsplan

Gepubliceerd op:

Als school of bestuur wil je kunnen zien waar je staat. Hierbij helpt de nieuwe functionaliteit rapportage. Met de managementrapportage krijg je een goed overzicht van jouw school of bestuur. De slimme koppelingen en handige selectiemogelijkheden zorgen ervoor dat je een rapportage maakt die de aandachtspunten, parels en andere belangrijke onderwerpen bij elkaar zet.

Een compleet verhaal; data en toelichting

Wanneer je werkt met de modules van Schoolkwaliteit heb je veel data tot je beschikking. De tevredenheidsonderzoeken uit WMK, eindresultaten en tussenopbrengsten in Ultimview, persoonlijke doelstellingen en voortgang van je team in Mijnschoolteam en nog veel meer. Deze gegevens kun je nu gemakkelijk bij elkaar brengen in Mijnschoolplan of Onsbeleidsplan. Door een Click & Pick manier kun je tabellen of grafieken selecteren die voor jou relevant zijn, bijvoorbeeld informatie over de parels die je hebt toegekend bij het opstellen van het schoolplan. Ook hebben we veel open data voor je klaar staan, zoals de norm van de referentieniveau, vervolgsucces in het 3e jaar VO, de schoolweging en bijbehorende eindresultaten, doorstroom van Scholen op de kaart en personeelsaantallen, en nog veel meer.

Wat is het?


  • Click & pick rapportage op school- en bestuursniveau

  • Combineer gegevens binnen Schoolkwaliteit met toelichting in een rapportage

  • Data uit meerdere bronnen

  • Naast kengetallen ruimte voor toelichting, aandachtspunten en bijlagen

  • Hoe meer data in de Schoolkwaliteitsmodules, hoe completer het beeld

De schoolrapportage

Wellicht heb je de nieuwe knop al ontdekt in Mijnschoolplan. Onder het knopje ‘Documenten’ dat rechts bovenin staat, kom je bij de rapportage uit. De schoolrapportage kan veel informatie bevatten. Je hebt namelijk keuze uit 14 hoofdstukken die variëren van basiskwaliteit, sociale resultaten, tussenresultaten, doorstroom en personeel. Je zou alle hoofdstukken of slechts 1 hoofdstuk kunnen omzetten in een rapportage. Dit ligt mede aan de doelstellingen van jouw school en het doel van het document. Je kunt de rapportage op verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld bij een bezoek van de inspectie, om als praatstuk te hanteren bij een teamoverleg, als verantwoordingsdocument richting MR of om te bespreken met de bestuurders.

 


Bestuursrapportage

In Onsbeleidsplan kun je de bestuursrapportage, net als bij Mijnschoolplan, vinden onder de knop documenten in de navigatiebalk rechtsboven. De opzet van de rapportage is gelijk aan de schoolrapportage. Ook hier sta jij zelf aan het roer om een rapportage eenvoudig in elkaar te zetten. Je hebt keuze uit 17 hoofdstukken met onder andere de eigen kwaliteit, veiligheid van leerlingen, tevredenheid van stakeholders, bekwaamheidseisen, leerlingen en audits. Je kunt de kengetallen van scholen direct naast elkaar zetten. Zo krijg je overzicht van de kwaliteit van de scholen die je onderbouwt met een analyse, eventuele aandachtspunten en de mogelijkheid om bijlage toe te voegen. Naast dat het goed is om dit inzicht te hebben bij gesprekken met directeuren van scholen, als verantwoordingsdocument richting GMR of als overlegdocument met de stichting of vereniging of met het gesprek met de Raad van Toezicht, is de bestuursrapportage handig om paraat te hebben bij het bezoek van de inspectie. Aan hen moet je inzicht kunnen geven over de kwaliteit van de scholen en hoe je hier aandacht aan geeft.


Toelichting en aandachtspunten

De managementrapportage moet een levend document zijn. Anders dan het jaarverslag waarin je verslag doet van de activiteiten en terugblikt, is de een managementrapportage een fotomoment. De aandacht hier moet liggen op het analyseren en evalueren van de stand van zaken op dat moment. En dit kan het beste wanneer de cijfers en getallen betekenis krijgen. Daarom is er ruimte in de rapportage om een toelichting te geven, aandachtspunten te omschrijven en bijlagen toe te voegen. Zo kun je beter inzicht krijgen hoe de zaken er voor staan. Onderdelen die nog niet aan de streefdoelen voldoen, kun je terug laten komen in aandachtspunten. Deze aandachtspunten synchroniseren met de ‘aandachtspunten-functionaliteit’. Hoe je data beter kunt duiden lees je in de blog van Anton de Jong over de leef- en systeemwereld.


Het rapport

Welke rol je ook hebt; door de data uit de modules van ParnasSys Schoolkwaliteit heb je alles wat jij nodig hebt bij de hand. Wanneer je de data geselecteerd hebt, je analyse hebt geschreven en eventueel aandachtspunten hebt benoemd is het tijd om het rapport aan te maken. Wij zorgen ervoor dat je rapport professioneel wordt gemaakt met een inhoudsopgave, managementsamenvatting en eventueel logo van jullie stichting. Het rapport wordt gegenereerd in PDF welke je bovendien makkelijk kunt printen.