De ervaringen van een onderwijsadviseur

Categorie: ParnasSys, Sociaal-emotioneel, Schoolkwaliteit, Administratie, Nieuws

Gepubliceerd op:

In gesprek met onderwijsadviseur Herbert Schaap

Onlangs gingen wij in gesprek met onderwijsadviseur Herbert Schaap van de ParnasSys Academie. Herbert leidt een team van adviseurs dat al anderhalf jaar bezig is om diverse samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs van implementaties en scholingen te voorzien. We stelden hem een paar vragen.

Ha Herbert, leuk dat je mee wilt doen. Als eerste wil ik graag ingaan op de groepskaart in ParnasSys. Kun je vertellen wat de groepskaart in ParnasSys is en waarom is het zo behulpzaam?

De groepskaart is misschien wel het belangrijkste overzicht in ParnasSys. Op de groepskaart komt namelijk heel veel relevante informatie op een plaats bij elkaar. Als leerkracht helpt die informatie je om de juiste afweging te maken om te komen tot goed pedagogisch en didactisch handelen.

Wat is het doel van de groepskaart? Wat beoogt het te doen?

Op de groepskaart komt naast statische informatie ook informatie omhoog over Zien! (gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling) en scores van (niet-)methodetoetsen.

De leerkracht ziet hier ook de geschreven informatie, zoals belemmerende of stimulerende factoren, medische informatie of relevante informatie in de thuissituatie in een oogopslag. Daar ligt een kans om met minder administratieve belasting toch meer overzicht te krijgen. Je benut de informatie van je voorgangers en soms zelf informatie die bij de intake al is genoemd door ouders.

Door de groepskaart vanaf het moment van intake goed te gebruiken kunnen we waarmaken wat we beloven: heb je eenmaal iets in ParnasSys opgeschreven dan hoeft dat later niet nog een keer!

Kun je wat vertellen over het ontstaan van het project ‘minder administratie, meer overzicht’

Op dit moment begeleiden we veel schoolbesturen en samenwerkingsverbanden met als doel ‘minder administratie, meer overzicht’. Zo ook meer dan 200 scholen in Amsterdam. Om extra ondersteuning te organiseren schreven veel van die scholen de reeds gevoerde administratie volledig nog een keer over, terwijl het volledige dossier al in ParnasSys stond.

Dit is natuurlijk ongewenst. Door nu met het ontwikkelingsperspectief van ParnasSys in aanvulling met Kindkans te werken kunnen de scholen in enkele minuten de extra ondersteuning regelen. Wel is het belangrijk om te begrijpen dat we het dossier niet vullen om ooit extra ondersteuning te kunnen aanvragen. Iedere leerkracht krijgt met de groepskaart een hulpmiddel in handen om zijn groep te begrijpen en om binnen de school met collega’s samen te werken om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor de leerling. Maar als er externe ondersteuning geboden moet worden of een leerling gaat naar een andere (speciale) basisschool benutten we de eerdere administratie om de doorgaande lijn te garanderen.

Wat zijn een paar van de meest gehoorde reacties op de implementatiedag?

Het is mogelijk om binnen één dag zowel de mogelijkheden van ParnasSys te leren kennen, het systeem opnieuw in te richten en de leerkrachten te informeren over de veranderingen. Dat is een dag hard werken, maar dan staat er echt iets waar de scholen op kunnen bouwen. Op veel scholen is in de vele jaren dat er met ParnasSys wordt gewerkt een wildgroei ontstaan in notitiecategorieën, plannen, toetsen et cetera. De hernieuwde inrichting die we direct ook delen met leerkrachten draagt bij. De meest gehoorde reacties zijn dan: “Heerlijk, alles op één plaats”, “Niet meer zoeken in verschillende systemen!” Of “Wat een enorme verlichting voor de interne overdracht!” Ook op het gebied van AVG biedt het een uitkomst: “Dit is weer een extra stap om de AVG op een juiste manier te hanteren.”

Kun je meer vertellen over de link met Kindkans en wat is daarvan de toegevoegde waarde

Met Kindkans kunnen we de gevoerde administratie veilig en efficiënt uitwisselen met externe partijen. Dit kunnen onder andere samenwerkingsverbanden zijn, steunpunten, maar ook het eigen bestuur of de fysiotherapeut op de hoek van de straat. Ook kunnen besturen of samenwerkingsverbanden op een goede manier het proces rondom passend onderwijs monitoren en de scholen zo goed ondersteunen.

Je werkt nu al geruime tijd als onderwijsadviseur voor de ParnasSys Academie. Wat maakt de ParnasSys Academie zo uniek?

Mijn collega’s staan met de voeten in de onderwijsklei. Veel van de adviseurs werken naast hun baan als leerkracht, directeur of ib’er. Deze praktijkervaring en de grote kennis van ParnasSys helpt scholen om ParnasSys in te zetten als hulpmiddel voor goed onderwijs. Het is echt van grote waarde dat wij zelf ook nog dagelijks in het onderwijs werkzaam zijn en weten waar vragen liggen of wat om extra aandacht vraagt.

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.