De groepskaart voor je laten werken en zo je onderwijs verbeteren!

Categorie: Toetsresultaten betekenisvol maken, Nieuws, Goed onderwijs zichtbaar maken

Gepubliceerd op:

Heb jij, samen met je collega’s, al ervaren dat je door het goed benutten van de mogelijkheden van de groepskaart je werk met minder werkdruk, meer plezier, met nóg betere resultaten kunt doen?

 

Meer dan 700 aanmeldingen waren er voor de webinars van de Academie van ParnasSys in november en december 2021 over de nieuwe groepskaart! Graag delen we met álle gebruikers van ParnasSys de essentie van wat we hebben besproken. Schaal direct jezelf/je school in: in welke fase zitten jullie?

Fase 1: Ken de functionaliteiten en gebruik ze

Zoals in een eerdere blog staat beschreven, biedt de (nieuwe) groepskaart veel functionaliteiten. Zorg dat je als school bewuste keuzes maakt en investeer in de competenties van jezelf en je collega’s. Eénmalig vraagt het even tijd. Daarna heb je er heel veel plezier van.

N.B. wil je écht verandering realiseren binnen je school? Zorg dan dat je een weloverwogen visie hebt (wat vind je goede onderwijskwaliteit? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor dossiervorming en analysevaardigheden?), dat er urgentiebesef is bij alle collega’s om hierin te investeren, dat er een plan ligt wat je op welk moment gaat invoeren en gebruiken (bijvoorbeeld: hoe bereid je een groepsbespreking zo efficiënt mogelijk voor?) en dat de collega’s over de juiste competenties beschikken. ParnasSys biedt vervolgens de middelen om het plaatje compleet te maken.

Fase 2: (Stimuleer) actief gebruik

Op duizenden scholen wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de groepskaart. Deze scholen ervaren dat het voor alle betrokkenen fijn is om informatie snel en overzichtelijk te kunnen bekijken. Bovendien is het bevredigend dat dossiervorming op één plaats gebeurt en dat informatie maar één keer genoteerd hoeft te worden om daarna vaak gebruikt te kunnen worden. Bijvoorbeeld in communicatie met het samenwerkingsverband.

Op scholen in fase 2 zien we dat leerkrachten en ib’ers tips en tricks met betrekking tot het gebruik van de groepskaart uitwisselen. Iedereen heeft een lerende houden en zoekt naar mogelijkheden om dingen efficiënter te kunnen doen.

Fase 3: De groepskaart voor je laten werken en zo je onderwijs verbeteren!

Lijkt het jou ook een heerlijk perspectief, dat je werk mákkelijker wordt en dat je betere kwaliteit kunt realiseren? Door de groepskaart goed te benutten, kan dat realiteit worden. Door dagelijks de groepskaart te gebruiken én om informatie snel te kunnen noteren én om informatie overzichtelijk met elkaar in verband te brengen, zie je nog beter wat je leerlingen nodig hebben. Je voornemens kun je makkelijk delen met jezelf en je collega’s, zodat je op vergelijkbare wijze de leerlingen stimuleert en onderwijst en er geen informatie verloren gaat. Als je dan ook nog eens voor jezelf én richting de leerlingen en ouders inzichtelijk kunt maken wat het effect is van de gezamenlijke inspanning, dan geeft dat heel veel voldoening. Reken maar!

Aan de slag!

Graag nodigen we je uit om de checklist te gebruiken om te kijken of je alle mogelijkheden al optimaal benut. Geef voor jezelf aan wat er helemaal, een beetje en (nog) niet is gerealiseerd binnen je school. Ga vervolgens met elkaar in gesprek hoe je aan de slag gaat met de mogelijke winstpunten. Graag gaan de onderwijsadviseurs van de Academie van ParnasSys met jou de uitdaging aan om de winst te behalen. Via deze pagina kun je vrijblijvend contact opnemen voor het plannen van een overleg of scholing.  

Ontdek zo, net als andere scholen in fase 3 hoe je je werk met meer plezier, met nóg betere resultaten en met minder werkdruk kunt doen.

 

 

Gésanne Swinkels

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.