De leerlijnen 4-7 jaar in ParnasSys in coronatijd

Categorie: ParnasSys, Nieuws, Leerlijnen, Jonge kind

Gepubliceerd op:

Lees onze praktische tips voor het starten met het onderwijs aan kleuters op school na enkele weken thuisonderwijs. Ga in spelsituaties aan de slag met de cruciale doelen uit de leerlijnen en deel met ouders de activiteitenkaarten die we voor je hebben ontwikkeld voor groep 1 en groep 2.

Wennen

Nu de scholen weer open gaan, is het van belang om eerst weer te gaan wennen. We hebben een periode gehad waarin we kinderen niet of nauwelijks gezien hebben en thuis heeft de ontwikkeling van kinderen zeker niet stil gestaan. 
Gun hen (en ook jezelf) de tijd om weer aan elkaar te wennen. Zodat veiligheid ontstaat, plezier in het weer naar school gaan en jijzelf als leerkracht weer grip krijgt op de groep en de ontwikkeling van kinderen. 

Verwerken

Geef de kinderen de ruimte om hun gevoelens van de afgelopen periode ‘thuis zitten’ te verwerken. Mogelijk hebben ze van dichtbij meegemaakt dat mensen ziek zijn of zijn overleden. Ook kan het zijn dat de thuissituatie niet veilig was voor de kinderen. Dit moet allemaal weer een plekje krijgen en verwerkt worden. Bij de opstart kan je hieraan aandacht besteden, eventueel door een hoek in te richten waar kinderen hun emoties kunnen verwerken, te tekenen, prentenboeken voor te lezen, gesprekjes te voeren... 

Mogelijke digitale prentenboeken (gratis) die hierbij kunnen helpen: 

Ook is het een idee om met emoticons (te vinden op internet) te werken, kinderen kunnen door middel van ‘boos’, ‘blij’, ‘bang’ of ‘verdrietig’ icoontje aangeven hoe zij zich voelen. 

Wat wel of niet observeren?

Wanneer je gebouwd hebt aan de (hernieuwde) relatie met de kinderen, is het belangrijk om eerst te kijken naar welbevinden en betrokkenheid. Gebruik hiervoor Zien! of de lijnen binnen ‘sociaal-emotioneel’. Eerst willen we weten of kinderen zich veilig voelen, dan kunnen we verder kijken. 
 
Daarna is het verstandig om de doelen van taal en rekenen, in spel of speelse context aan te bieden en te observeren. Voor scholen die daar behoefte aan hebben, hebben wij een lijst met cruciale doelen gemaakt. Ons advies is, start met deze doelen. Bij deze doelen hebben we ook een spelkaart voor groep 1 en een versie voor groep 2 gemaakt die mee naar huis gegeven kan worden, zodat ouders ook met activiteiten rondom deze doelen aan de slag kunnen gaan op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan. 

Registratie en rapportage

Wat de registratie betreft: registreer wat je weet en niet wat je denkt of verwacht! Het is beter om een registratie te hebben die niet volledig is dan een registratie die niet klopt! En wat de rapportage naar ouders betreft, kijk wat er passend is bij jullie situatie. 

Overgang 2/3

Het kan zijn dat er vragen zijn rondom de overgang van groep 2/3. Een vraag die steeds relevanter wordt, vanwege het feit dat we moeten aantonen dat we met leerlingen aan een ononderbroken ontwikkeling werken. We denken daarover graag met je mee.  
 
Heel veel succes met het opstarten. Mocht je nog vragen hebben of wil je advies, neem dan contact op! 

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.