De liefdestank van kinderen vullen

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Nieuws, Anders Volgen, Anders Lesgeven

Gepubliceerd op:

Een gouden vraag bij Zien! is: “Wat gun je dit kind?” Ik gun alle kinderen een vader, moeder, juf of meester die de verschillende talen van de liefde spreekt! Op een bedje van liefde kunnen kinderen groeien. Hoe vul je de liefdestank van kinderen? Lees daarover in deze blog.

Aan het begin van dit schooljaar liet mijn zoon opstandig gedrag zien, ook de juf op school merkte dat. Dat viel op, omdat dit gedrag was wat we eerder niet in deze mate bij hem zagen. In de zoektocht naar hoe mijn zoon het beste ondersteund kon worden, vond ik het antwoord bij één van de 5 vaardigheden van Patterson, namelijk ‘Positieve betrokkenheid tonen’. 

Volgens de Amerikaanse orthopedagoog G. Patterson ligt de sleutel tot verandering van houding of gedrag bij kinderen in handen van de leerkrachten (en ouders). Hij wijst ouders, leerkrachten en opvoeders op het belang van vijf opvoedkundige vaardigheden:

Positieve betrokkenheid tonen

De vaardigheid Positieve betrokkenheid tonen is een belangrijke vaardigheid die jou uitdaagt om oprecht geloof en belangstelling te hebben in je kind(eren). In het boek “De vijf talen van de liefde van kinderen” geven Gary Chapman en Ross Campbell een mooi handreiking. Zij zeggen: elk kind heeft een liefdestank, een hoeveelheid emotionele kracht die hem helpt uitdagingen aan te gaan. Aan ons de taak om de liefdestank van kinderen te vullen met onvoorwaardelijke liefde. Dit betekent dat iemand een kind volledig accepteert en bevestigt om wie hij is en niet om wat hij doet. Wanneer een kind zich geliefd voelt, is het makkelijker om hem nieuw gedrag aan te leren dan wanneer zijn ‘liefdestank’ bijna leeg is. En hoe doe je dat dan? Er worden vijf liefdestalen onderscheiden. Kinderen kunnen door alle talen liefde ontvangen maar de meeste kinderen hebben één eerste liefdestaal. De vijf verschillende talen zijn:

  • Lichamelijke aanraking (o.a. knuffel, high five)
  • Positieve woorden (o.a. compliment, liefdevolle woorden)
  • Tijd en aandacht (o.a. samen iets doen)
  • Cadeaus ( o.a. een geschreven briefje, tekening)
  • Dienstbaarheid (o.a. een kind helpen)

Ontdek de liefdestaal van je kind(eren)!

Het is belangrijk om te onderzoeken welke liefdestaal je kind(eren) spreekt/spreken en om de liefdestank goed gevuld te houden met onvoorwaardelijk liefde. Dat wil niet zeggen dat alle problemen automatisch opgelost worden. Maar een kind die “op een bedje van liefde” gecorrigeerd en ondersteund zal worden, kan verder groeien.

Terug naar mijn eigen ervaring. Het opstandige gedrag van mijn zoon was opvallend, omdat hij het schooljaar ervoor bij dezelfde juf zat en er toen geen bijzonderheden waren. Wat dat betreft was er dus niks veranderd voor hem. Wat wel veranderd was, was dat ik een nieuwe baan had gekregen. Door die nieuwe baan was ik vaker en langer van huis. Daardoor had ik minder tijd en aandacht dan voorheen voor mijn zoon. De liefdestank van mijn zoon was aan het leegraken en dat merkten we in zijn gedrag. Zijn eerste liefdestaal is namelijk tijd en aandacht. Door meer tijd met hem te besteden en zijn liefdestank weer te vullen is het uiteindelijk weer helemaal goed gekomen en ook de juf merkte resultaat. Deze ervaring onderstreept voor mij het belang van de vaardigheid ‘positieve betrokkenheid tonen’ van Patterson.

Tot slot

De vijf vaardigheden van Patterson worden tijdens een Zien! verdiepingstraining besproken én praktisch handen en voeten gegeven. Dit zijn sleutels die jij in handen krijgt om de houding en het gedrag van kinderen op een positieve manier te stimuleren! Wil je meer weten over de vijf vaardigheden van Patterson of de talen van liefde, neem dan contact met mij op. Kijk ook in de nieuwe brochure voor ons scholingsaanbod.

Mirjam Floor

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.