Vernieuwde Ultimview dashboards

Categorie: Nieuws, ParnasSys|schoolkwaliteit, ParnasSys|Ultimview

Gepubliceerd op:

90% van onze scholen gebruikt Ultimview. Niet zo gek, want de dertien interactieve dashboards helpen elke schoolleider om grip op de kengetallen en cijfers te krijgen en te houden. Daarom zijn we bij Ultimview continu bezig met verbeteringen. Aan de hand van jullie feedback, vragen bij de servicedesk en eigen analyses en inzichten verbeteren we dashboards. 

In deze blog lees je wat er veranderd is bij de dashboards Kwaliteit van Opbrengsten, Schooladvies (VO advies) en Onderwijsopbrengsten trendanalyse.

Tip:
De oude versie van een dashboard wordt aangeduid met een blauwe label ‘OUD’. De oude versies behouden we nog even, zodat je kunt wennen aan het nieuwe dashboard.

Kwaliteit van Opbrengsten

Dit dashboard geeft je inzicht in hoe je scoort ten aanzien van de Cito-niveau-indeling afgezet tegen leerlingkenmerken. Als je WMK hebt, worden ook de daar gestelde streefdoelen per toets getoond. In dit dashboard hebben we meer filters aangebracht, waardoor je op specifieke toetsonderdelen meer inzicht krijgt. Je kunt nu naast de klasprestaties ook inzoomen op groepsprestaties. Ook kun je op toetsonderdelen sorteren en zijn de niveauwaarden bij de A/E-normering toegevoegd en zijn resultaten nu te filteren op hoofdvakgebied.

Onderwijsopbrengsten trendanalyse

Dit dashboard toont de trend van Cito-toetsscores van de afgelopen jaren. Dit dashboard is overzichtelijker geworden. In deze trendanalyse kun je nu de onderwijsopbrengsten van de instroom van verschillende cohorten inzien. Voorheen was dit alleen per uitstroom. Ook hebben we nieuwe filtering aangebracht,

zodat je naast toetsseries of -versie ook op toetsonderdeel kunt selecteren. Bovendien komt er onderaan de pagina een leerlingoverzicht waar de opbrengsten van de geselecteerde toetsen in een overzicht staan. Dit overzicht is zichtbaar wanneer je schoolniveaurechten hebt.

Schooladvies

Het VO Advies-dashboard is compleet vernieuwd. In dit dashboard zie je wat de schooladviezen zijn voor de leerlingen die de school verlaten naar het voortgezet onderwijs. Dit dashboard is op basis van DUO-data samengesteld. De focus ligt op het eindtoetsadvies vs schooladvies en heroverwegingen & bijstellingen. Deze drie onderdelen worden naast elkaar weergegeven in grafieken voor zowel het huidige cohort als de afgelopen jaren.


Let op: Dit dashboard is nog niet goed te gebruiken voor SO-scholen. Gebruik dan het oude VO advies dashboard. We zijn uiteraard al bezig om dit dashboard ook voor SO-scholen bruikbaar te maken.

Wat nog meer?

In andere dashboards hebben we ook het een en ander aangepast. Zo hoorden we van jullie dat een datumkiezer in het nieuwe leerlingenaantallen-dashboard gemist werd en dus hebben we deze weer toegevoegd. Het is vanaf nu mogelijk om te kiezen voor 'vandaag' of '1 oktober' en met de kalender-knop kan iedere gewenste datum worden gekozen. Het schooljaar is in de grafiek 'leerlingenaantallen per schooljaar' te kiezen.

Daarnaast is er een tabel toegevoegd, op bovenschools- en schoolniveau, waarmee de data ook makkelijk geëxporteerd kan worden.