Doorontwikkeling Zien!

Categorie: Anders Volgen, Zien!, Nieuws

Gepubliceerd op:

Zien! is volop in ontwikkeling. Steeds meer scholen en leerkrachten willen naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling ook brede vorming verwerken in hun doelen en verantwoording. Door Zien! te vereenvoudigen en de focus te verbreden helpen we hierbij.

Aanleiding 

In de eerste plaats willen we Zien! gebruiksvriendelijker maken. Daarbij denken we onder andere aan het meer centraal zetten van de leerling (vragenlijst) en het vereenvoudigen van het invullen en opvragen van gegevens. Waar het huidige Zien! zich richt op het sociaal-emotionele functioneren, willen we in het nieuwe Zien! de focus gaan verbreden naar meer vormingsgebieden. Aanleiding hiervoor is dat we signaleren dat scholen behoefte hebben aan handvatten om te werken aan de brede vorming van leerlingen. Thema’s die terugkomen zijn onder andere burgerschap en maatschappelijke competenties, executieve functies en overstijgende vaardigheden zoals creatief, kritisch en analytisch denken. 

Aanvullende thema's

Veel van deze thema’s hebben al een relatie met het huidige Zien!, maar dit zullen we nog explicieter laten terugkomen. De sociale vaardigheden willen we verbreden zodat ze niet alleen gaan over de sociale context van bekende leeftijdgenoten en volwassenen. Een voorbeeld hiervan is initiatief, in het huidige Zien! sociaal initiatief. In de nieuwe versie zullen we ook kijken of een kind initiatief toont richting onbekenden (maatschappelijke competenties) en uit zichzelf aan een taak begint (executieve functies). Ook willen we de vijf vaardigheden uitbreiden met zelfinzicht, zelfsturing en de drie denkvaardigheden: creatief, analytisch en kritisch denken. 

Waarom, hoe en wat?

Naast deze aanvullende vaardigheden (wat) gaan we in de scholingen en handelingssuggesties gaan werken vanuit het principe van de golden circle. Leerkrachten en leerlingen worden uitgedaagd om te bedenken waarom ze bepaalde vaardigheden zouden willen versterken bij zichzelf of anderen. In de handelingssuggesties komen concrete tips te staan hoe je de vaardigheden kunt versterken en hoe je kunt bevorderen dat leerlingen hier ook aan willen werken.  

Golden circle

Denk mee! 

Wil je meedenken en/of feedback geven op ideeën en concepten? We nodigen je hartelijk uit om een mailtje te sturen naar zien@parnassys-academie.nl.

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.