Ervaringen thuisonderwijsperiode bevragen via Ouderportaal

Categorie: ParnasSys, Anders Communiceren, Ouderportaal, Nieuws

Gepubliceerd op:

Hoe zal het gaan als je op 11 mei je halve of je hele klas weer gaat ontmoeten? Wat is er thuis allemaal gebeurd? Hoe hebben jouw leerlingen deze periode ervaren? Dat ga je natuurlijk aan de leerlingen zelf vragen. Maar de ouders kunnen ook een bron van (voor)informatie zijn.

Je kunt aan de ouders een aantal ‘basic’-vragen stellen over hoe zij samen met hun kind(eren) door deze periode gekomen zijn. Hoe ging het? Welke dingen hebben ze geleerd naast rekenen en taal? 

Als je deze vragen in een notitie in ParnasSys zet en je zorgt dat deze notitie op het Ouderportaal van ParnasSys komt te staan én dat ouders erop mogen reageren, dan kunnen ouders de vragen beantwoorden. Nadat de ouders op ‘verzenden’ hebben geklikt, komt hun reactie in de map van de leerling in ParnasSys terecht én zie je de notities op de groepskaart in ParnasSys.

Gewapend met deze ‘thuisinfo’ kun je op 11 mei een goede start maken en weet je van te voren al een beetje wat je kunt verwachten en waar je rekening mee moet houden.

In dit bestand een voorstel voor de vragen en de inleidende zin die je zou kunnen gebruiken in die notitie én een handleiding hoe je dit technisch realiseert.

We wensen je veel succes bij de voorbereidingen om weer te gaan starten met je leerlingen op school.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.