Flexibiliseren van het onderwijs met het SLIM-traject

Hoe bied ik álle leerlingen een passend aanbod op een manier die aansluit bij hun leervoorkeur? Je herkent vast de behoefte aan meer flexibilisering in je onderwijs. Wij helpen je graag om jullie visie te (her)formuleren én daar in de praktijk praktisch handen en voeten aan te geven.

Als team en als leerlingen Samen Leren en Innoveren op Maat (SLIM) 

 1. Hoe gaan we om met de steeds groter wordende niveauverschillen in de groep? 
 2. Hoe bied ik álle leerlingen een passend aanbod op een manier die aansluit bij hun leervoorkeur?  
 3. Welke  doelen wil ik dat de leerlingen echt beheersen? 
 4. Hoe stimuleer ik de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, wat betekent die voor persoonsvorming? 
 5. Welke digitale hulpmiddelen en methodieken kunnen daarbij helpen?  
 6. Welke consequenties hebben deze veranderingen op  
  1. het klassenmanagement? 
  2. de didactische en pedagogische vaardigheden? 
  3. leerlingcompetenties die nodig zijn? 
  4. het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen en de medewerkers? 
  5. de kwaliteit van het onderwijs?  

De ParnasSys Academie heeft samen met Driestar onderwijsadvies het SLIM-traject en de SLIM-scan ontwikkeld. SLIM staat daarbij voor ‘Samen Leren en Innoveren op Maat’. 

De SLIM-scan is een handige tool die je helpt om met je team het gesprek over onderwijskundige kernthema’s aan te gaan. Je denkt bijvoorbeeld na  over het beleid rondom toetsing. Wil je dit (vooral) formatief of summatief? Of een positie daar tussenin? En welke rol wil je dat ICT speelt in het onderwijs? En hoe verhoudt zich dat tot visie van je school?  Door de inzet van allerlei aansprekende werkvormen is de SLIM-scan een laagdrempelige manier om na te denken over jullie onderwijs. Met het doel dat visie en daadwerkelijke praktijk op één lijn (blijven) liggen en dat je bij nieuwe ontwikkelingen bewuste keuzes maakt met elkaar.  

De SLIM-scan kan als zelfstandig onderdeel ingezet worden, maar kan ook goed geïntegreerd worden binnen het SLIM-traject.

Het SLIM-traject is er op gericht om als schoolteam een ontwikkeling aan te gaan die innovatief en tegelijk ook passend is bij jullie schoolontwikkeling. We werken vanuit de visie dat een ontwikkeling holistisch is. Binnen SLIM werken we volgens een systeembenadering. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat een verandering doorvoeren op het vlak van leerstof (bijvoorbeeld: het inzetten van Gynzy), óók consequenties heeft voor het vlak van de leerkracht (bijvoorbeeld: andere aansturing) en leerling. 

Een blauwdruk voor deze schoolontwikkeling is niet te maken. Daarom is een traject altijd een traject op maat: zie de M van SLIM.

Samen gaan we aan de slag om een traject te ontwikkelen dat aansluit bij jullie vragen en ambities, waarbij we met elkaar kijken naar wat dit betekent voor bijvoorbeeld het gebruik van digitale hulpmiddelen, methodieken, leiderschap binnen de school, oudercommunicatie en de relatie met bijvoorbeeld de buurt om de school heen. 
Indien gewenst begeleiden we jullie bij de verdere implementatie van specifieke modules van ParnasSys, als blijkt dat die kunnen bijdragen aan het bereiken van de beoogde doelen.

Klanten vertellen:

Aan het woord is Krijn Verdoes van CBS Rehoboth te Moerkapelle die zijn ervaring deelt met de SLIM-scan:

“Omdat we aan de slag gaan met ons nieuwe schoolplan in ons team wilden we onze visie op het onderwijs voor de nabije toekomst scherper krijgen.

We merkten dat het goed was om een positie te bepalen ten opzichte van de stellingen die gekoppeld waren aan de tegenstellingen van de SLIM-scan. We hebben onszelf ‘gedwongen’ om goed na te denken over wat onze drive is. Waarom doen we elke dag dit werk? Daarna hebben we met elkaar gesproken over onze persoonlijke drijfveren en gezamenlijke verwachtingen. Vanuit dat punt hebben we onze nieuwe positie bepaald.

Door de SLIM-scan en de gesprekken die we daarover hebben gevoerd hebben we een veel beter beeld gekregen over de kracht en zwakte van onze schoolorganisatie. Op een volgend studiemoment gaan we hier verder mee aan de slag en krijgt het concreet vorm in ons schoolplan.”

Meer informatie

Zeg je nu, dat is wel SLIM zo’n scan of een traject. Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Voor meer informatie over het SLIM-traject, Klik hier.

Jan de Waard

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.