Gecorrigeerd niveau is leidend geworden

Per 30 september 2020 zijn de weergaveopties voor de niet-methodetoetsen in ParnasSys gewijzigd. De optie ‘Niveau A-E’ of ‘Niveau I-V’ toont nu direct het gecorrigeerde niveau, als er adaptief getoetst is. Door deze wijziging was het nodig dat Niveauwaarde als aparte weergaveoptie wordt getoond.

Wat betekent dit voor de overzichten op de groepskaart en de toetspagina’s? En voor de gesprekken over de toetsuitslagen? 

Gecorrigeerd niveau is leidend (bij adaptieve toetsen)

Op jouw school worden er vast soms leerlingen getoetst met een toets die hoort bij een ander leerjaar dan het leerjaar waar de leerling in zit. Voor die leerlingen zul je gebruik willen maken van het gecorrigeerde niveau: de vaardigheidsscore van de leerling wordt bij het gecorrigeerde niveau vergeleken met leerlingen van het huidige leerjaar.   

Bijvoorbeeld: 
Een leerling eind leerjaar 6, maakt de toets M5. Op die toets scoort de leerling in B, als de leerling vergeleken wordt met leerlingen van halverwege leerjaar 5. Daardoor lijkt het dat de leerling op het B-niveau functioneert. Wanneer je de vaardigheidsscore vergelijkt met leerlingen eind leerjaar 6, scoort de leerling in D. Dat laatste is realistischer en je wilt met dát (gecorrigeerde) niveau in de praktijk werken. Zowel voor jezelf als in de communicatie met ouders.

Weergaveopties 

Bij de keuzemenu’s voor de weergave op de groepskaart en bij de toetspagina’s betekent dit: 

  • Dat je direct het gecorrigeerde niveau krijgt bij adaptieve toetsuitslagen. 
  • Dat niveauwaarde nu een losse weergavemogelijkheid is geworden. 
  • Dat de weergavemogelijkheden ‘Gecorrigeerd niveau A-E’ en ‘Gecorrigeerd niveau I-V’ zijn verwijderd uit het keuzemenu.  

Let op! De weergaveoptie ‘Niveauwaarde’ moet je nooit gebruiken als leerlingen adaptief getoetst zijn. 

 

Voorbeeld: september 2020 in leerjaar 7 toets E6 maken

(Dus iedereen heeft een adaptieve toets gemaakt)


Geselecteerde weergave-opties in bovenstaande schermafbeelding: Niveauwaarde + Niveau A-E

In deze afbeelding van de groepskaart zie je, dat deze demoschoolleerlingen van groep 7 in september 2020 de E6 van R&W hebben gemaakt. Al die uitslagen zijn adaptief, want leerjaar 7 'past' niet bij E6. De zwart gedrukte uitslag (B 3.0 enz.) is wat de leerlingen in juni gehaald zouden hebben als ze de toets toen gemaakt hadden. De gekleurde blokjes met de letter is het gecorrigeerde niveau daarvan, gecorrigeerd naar de afname in september.

Geen veranderingen in vaardigheidsscores bij adaptief toetsen

De behaalde vaardigheidsscores worden niet gecorrigeerd; de gemiddelden hiervan komen in de trendtabellen en gaan naar Ultimview.

‘Toetsvergelijkingspagina’ en ‘rapportage vaardigheidsgroei’

Op de ‘Toetsvergelijkingspagina’ is dit gecorrigeerd niveau ook zichtbaar in de gekleurde weergave van het niveau:

En de ‘Rapportage vaardigheidsgroei’ (de ‘kerstboom’) toont het gecorrigeerde niveau met een extra symbool, namelijk het copyright-teken: ©.

Overzichten toetsresultaten worden nog aangepast

In diverse overzichten die via Overzichten opgehaald worden zal dit nog verwerkt worden. Zolang dit nog niet is aangepast, kun je in deze blog lezen hoe je met ouders kunt communiceren over adaptieve toetsen.

Gemak en toegevoegde waarde in contacten met ouders en kinderen

Bij adaptieve toetsen kun je nu met ouders en kinderen beter de uitslagen bespreken, want je hoeft er geen ‘verhaal’ meer bij te vertellen of zelf het niveau om te rekenen. Wat er nu staat is het niveau dat het kind gehaald heeft.

En in een tijd van Passend Onderwijs wordt er steeds meer passend getoetst en dan is deze ontwikkeling binnen ParnasSys een hele voortuitgang.

Mocht je nog meer willen lezen over dit onderwerp, dan kun je dit artikel op het Kennisportaal bekijken.

Meer informatie

Wil je meer weten over het benutten van toetsresultaten bij opbrengstgericht werken op leerling-, groeps- en schoolniveau? We staan graag voor je klaar!

Begeleiding op locatie en op maat kan natuurlijk ook.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.