Goede start administratieve kracht: werkdrukverlichting!

Categorie: Administratie, ParnasSys, Nieuws

Gepubliceerd op:

Met behulp van een goede intakeprocedure kan de administratieve kracht van de school een grote rol spelen in de verlichting van de werkdruk van de leerkrachten. Veel informatie is immers al bekend voor het kind op school start. In deze blog kijken we samen naar enkele do’s en don’ts.

Vandaag is de afspraak met Janine, de moeder van Eric. Eric is inmiddels twee en een half jaar oud en is bij de afspraak aanwezig. Eric weet het zeker, vandaag start zijn schoolcarrière. Hoewel ook wij begrijpen dat Eric ontzettend veel zin heeft om op school te gaan beginnen, zal hij toch nog even moeten wachten.

En toch, misschien heeft Eric meer gelijk dan wij beseffen. Vandaag start zijn schoolcarrière wel degelijk. Mama schrijft nu namelijk al veel belangrijke informatie op het aanmeldformulier die nog wel eens jaren van pas kan komen. Natuurlijk de NAW gegevens, maar ook de privacy-voorkeuren, diverse informatie over de gezondheid van Eric en het feit dat de ouders van Eric binnenkort uit elkaar zullen gaan. Ondanks het verdriet dat Janine hier over heeft, zijn er goede afspraken gemaakt tussen vader en moeder. Voor zowel Janine als voor school van groot belang dat deze afspraken bekend zijn en worden nagekomen.

Deze school heeft goed nagedacht over de vragen die ze stellen bij aanmeldingsprocedure. Ze stellen vragen om te zorgen dat de Bron uitwisseling straks goed verloopt, vragen die nodig zijn om het passend onderwijs op een goede manier te organiseren en ze vragen nu al zaken uit die pas veel later in de schoolloopbaan van belang kunnen zijn. Natuurlijk dienen de vragen overeen te komen met de doelbinding (AVG). Ook heeft deze school nagedacht hoe ze deze gegevens actueel kunnen houden en hier samen met ouders hun verantwoordelijkheid in nemen.

En zo start de onderwijscarrière van Eric toch vandaag. De intern begeleider zal alvast gaan sparren met het samenwerkingsverband om nu al te zorgen dat de extra ondersteuning die nodig is, straks gerealiseerd kan worden.

De administratieve kracht verwerkt deze informatie op de afgesproken plekken. Ze heeft daarom weet van de groepskaart waar straks al deze informatie op is terug te lezen. Dankzij haar inspanningen kan de leerkracht direct beschikken over de waardevolle informatie om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen starten wanneer Eric 4 jaar wordt.

Dat wordt een goede tijd voor Eric op deze school. Bedankt administratieve kracht! 

Meer informatie

Werk je voor een klein schoolbestuur, of hebben je collega’s al wel deze kennis in huis en wens je in één dag deze kennis ook te bezitten? Kom dan naar de verdiepende administratieve bijeenkomst in Gouda, Deventer of Den Bosch. Is er een nieuwe collega gestart op de administratie van je school of scholengroep? Attendeer hem/haar op de basisadministratiecursussenin september.


Wij kunnen ook met alle administratieve krachten van je bestuur een dag aan de slag om deze kennis je eigen te maken. Bel of mail gerust even met ondergetekende. 

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.