Werk je eigen schoolkader uit in Mijnschoolplan en WMK

Categorie: Nieuws, ParnasSys

Gepubliceerd op:

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in het Onderzoekskader 2017 de kwaliteit die scholen (wettelijk) moeten realiseren: de zogenaamde basiskwaliteit. Het kader bestaat uit veertien thema’s (bijvoorbeeld OP1: Aanbod). Bij ieder thema wordt de basiskwaliteit beschreven. Verder daagt de inspectie met het Onderzoekskader de scholen uit om de eigen kwaliteit te beschrijven. Om vanuit de eigen missie en visie schoolspecifieke doelen vast te leggen: wat is de toegevoegde waarde van de school? Wat wil de school realiseren op basis van het eigen schoolconcept? Oftewel, wat is het eigen schoolkader? 

In deze blog vertellen we wat het voordeel is om dit eigen schoolkader (met eigen aspecten van kwaliteit) vast te leggen in Mijnschoolplan en vervolgens te gebruiken in WMK. Bovendien nemen we je stapsgewijs mee hoe je dit in de modules doet.

Het voordeel

Als je jouw eigen schoolkader vastlegt in Mijnschoolplan en je gebruikt ook WMK, dan maak je jouw eigen schoolspecifieke doelen meetbaar. Een goed beschreven schoolkader in Mijnschoolplan bestaat uit meetbare kwaliteitsindicatoren. Door de koppeling tussen Mijnschoolplan en WMK kun je met één druk op de knop deze kwaliteitsindicatoren doorsturen van Mijnschoolplan naar WMK! Hierdoor kun je direct in WMK een meting uitzetten, waarop respondenten hun mening over het schoolkader kunnen geven. De beoordeling en eventuele actiepunten kunnen vervolgens weer worden opgenomen in het jaarplan en jaarverslag in Mijnschoolplan. 

Kort stappenplan 

Beschrijf jouw visie en beleid

In Mijnschoolplan beschrijf je jouw visie en jouw beleid in verschillende paragrafen. Waar moet jouw school aan voldoen? Hoe geef je vorm aan jouw eigen missie en visie? Je poetst jouw missie en visie nog even goed op en zet ze om naar concrete en meetbare kwaliteitsindicatoren. Je kunt met jouw team de indicatoren vaststellen. Mijnschoolplan biedt je hiervoor handige tools die je vindt onder de knop 'Met het team'. Zie hieronder een voorbeeld van een uitwerking voor het onderdeel Klassenmanagement'.

Zet een meting uit

Vervolgens zet je met één druk op de knop de kwaliteitsindicatoren klaar in de QuickScan van WMK, zodat je direct een meting kunt uitzetten. Ook als je schoolplan al af is, kun je eenvoudig één of meer thema’s op deze manier uitwerken. 

Evalueer en bespreek met het team

De uitkomsten van de meting geven je zicht op jouw eigen kwaliteitsindicatoren. Het is aan te bevelen om de uitkomsten te bespreken met jouw team en (eventuele) actiepunten te bepalen. Hieronder zie je ter illustratie een poster met de mogelijke uitkomsten en actiepunten van zo'n meting. De actiepunten kun je vervolgens weer met één druk op de knop inladen in Mijnschoolplan, zodat je ze daar kan verwerken in het jaarplan voor komend schooljaar.

We zetten alle stappen voor je op een rij:

  1. Schoolspecifieke indicatoren vaststellen in Mijnschoolplan
  2. Overzetten van Mijnschoolplan naar WMK
  3. Meting uitzetten
  4. Respondenten scoren
  5. Rapport: analyses schrijven
  6. Bespreking met het team: analyse aanscherpen en acties vaststellen
  7. Poster samenstellen + acties opnemen
  8. Acties opnemen in het jaarplan

Meer weten over Mijnschoolplan?

Met Mijnschoolplan maak je snel en eenvoudig een schoolplan, de jaarplannen, jaarverslagen en rapportages. Doordat je de acties over het team en in de tijd kunt verdelen, stimuleert de module jouw school zelfs om gedurende de hele kwaliteitscyclus te blijven werken aan de aandachtspunten.

Meer weten over WMK?

Met WMK onderzoek en meet je de onderwijskwaliteit van je school met behulp van vragenlijsten en zelfevaluaties. Dankzij de koppeling met Mijnschoolplan neem je de beoordelingen en verbeterpunten automatisch op in je rapportages en verbeterplannen.