Inspectie: geen oordeel onderwijsresultaten. Is dat erg?

Recent heeft de inspectie gezegd: ‘Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten’ (standaard OR 1). De eindtoetsresultaten zullen niet vergeleken worden met de schoolweging. Wel wordt bekeken of je zicht heb op je eigen resultaten! Lees hier welke kansen dit biedt.

Verrast

Elke keer worden we weer verrast: het ene jaar zegt de minister dat er helemaal geen eindtoets gemaakt wordt. Het volgende jaar geeft de inspectie van het onderwijs aan dat er geen beoordeling op de behaalde onderwijsresultaten wordt gegeven. (zie bericht Onderwijsinspectie 12 februari 2021). Laten we in ieder geval hopen (en er van uitgaan) dat alle leerlingen van groep 8 in april 2021 wel hun eindtoets kunnen maken.

Ambities

Hoe zou je met dit laatste nieuws om kunnen gaan? Er blij mee zijn? Of er juist van schrikken? In mijn optiek maakt het niet veel uit of de inspectie nu wel of geen oordeel geeft over de onderwijsresultaten. Waarom zeg ik dat?

 

Omdat ik vind dat elke school zijn eigen inspecteur is. Want elke school kent de kaders (Standaarden, schoolweging, signaleringsgrenzen). Belangrijk is nu dat je als school ook ambities hebt opgesteld. Ik bedoel concreet: heb je vooraf in overleg met je team vastgesteld hoeveel procent van de leerlingen van groep 8 uitstromen op het niveau 1F. En hoeveel procent op het niveau 1S/2F? Wat is daarin je wens? Je droom? Waar wil je als school naar toe groeien?

Balans

Zodra de uitslag van de eindtoets binnen is, kun je die afzetten tegen je eigen normen (en die liggen uiteraard op, maar liever boven de signaleringsgrenzen van de inspectie). Na de analyse (liefst gedeeld met het team) maak je de balans op en bespreek je met elkaar welke acties/interventies nodig zijn om je eigen (realistische!) ambities te gaan halen.

Tevreden?

Mocht de inspecteur op bezoek komen, en hij/zij vraagt naar de onderwijsresultaten, dan heb je op dat punt een prima verhaal te vertellen, onderbouwd met bijvoorbeeld een aantal dashboards uit Ultimview.

 

Je geeft dan zelf aan of je tevreden bent of niet met het resultaat.

Ik vroeg: is het erg dat de beoordeling van de inspectie niet op grond van de schoolweging en eindtoetsresultaten is? Of is het een voordeel? Ik ga voor het laatste! Want zo wordt het eigenaarschap met betrekking tot de onderwijsresultaten alleen maar groter. En dat stimuleert het gesprek met het team over dit onderwerp. Dat levert vast meer eigenaarschap op.

Alvast gefeliciteerd met je nieuwe baan: inspecteur van je eigen onderwijs.

Wil je je professionaliseren in het benutten van de onderwijsresultaten voor schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering?
Zie bijvoorbeeld het volgende scholingsaanbod.

In overleg kunnen we ook een maatwerkprogramma voor je school of stichting samenstellen!

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.