Je schoolprogramma: compact én combineren met je jaarplan!

Categorie: Schoolkwaliteit, ParnasSys|schoolkwaliteit, ParnasSys|Mijnschoolplan, Nieuws

Gepubliceerd op:

Lees in dit artikel wat echt nodig is om een schoolprogramma te schrijven zonder overbodige informatie, in zo min mogelijk tijd (omdat er al veel op je afkomt). Tegelijk wordt duidelijk wat het je oplevert als je dit doet in combinatie met je bestaande jaarplan in ParnasSys | Mijnschoolplan. 

Wat wordt er gevraagd van scholen rondom het schoolprogramma te beschrijven? In de kern komt dat neer op drie dingen: een schoolscan uitvoeren en beschrijven, passende interventies kiezen die zich richten op effectiever onderwijs en het monitoren van die interventies in het jaarverslag. We gaan nu verder op deze drie onderwerpen in.

1. De schoolscan

De schoolscan richt zich op twee elementen: op cognitieve resultaten en op sociaal-emotionele resultaten. De cognitieve resultaten staan al klaar in School Programma in de hoofdstukken Cognitieve resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau. Je kunt zelf kiezen welke je gebruikt om de cognitieve resultaten te duiden en daar desgewenst actiepunten aan te verbinden. Dat laatste is de actie voor de gebruiker, de resultaten zelf worden immers één op één doorgegeven vanuit Ultimview.  

De sociaal-emotionele resultaten staan dankzij een rechtstreekse koppeling met Zien! klaar in School Programma. Je ziet in één scherm de observatiegegevens van leraren en leerlingen. Hier geef je zelf een duiding aan inclusief eventuele actiepunten.  
Eventueel kun je als school een aanvullende vragenlijst afnemen bij leerlingen/ouders/leraren om te vragen naar hun mentale welbevinden in en na de thuiswerkperiode. Ook hieraan kun je conclusies en acties verbinden die verzameld worden als ‘mogelijke actiepunten’ in School Programma.  

2. Passende interventies kiezen na de schoolscan 

Aan de hand van de mogelijke actiepunten uit de scans voer je overleg met je team: welke acties ga je uitwerken en welke niet? Je koppelt je gekozen actiepunten aan een interventie die je kunt selecteren in het tabblad Menukaart. Hier krijg je een handig overzicht van alle gekozen actiepunten, gekoppeld aan een interventie, inclusief kosten voor personeel, middelen en professionalisering. Hier vind je tevens rekenvoorbeelden om te berekenen welke investering personele inzet vraagt bij een interventie.  

3. Het uitwerken van de gekozen acties 

Tot slot wijs je alle gekozen actiepunten toe aan een schooljaar in School Programma. Vervolgens werk je ze uit met een Actieplan zodat je na een jaar kunt evalueren welk effect de actie gehad heeft. Handig is dat de gekozen actiepunten zichtbaar zijn in je reguliere jaarplan, als je gebruikt maakt van die functie binnen Mijnschoolplan. 

Hoeveel werk is het om School Programma te schrijven? Allereerst geldt dat je het zo groot en klein kunt maken als je wilt. Als je bovenstaande driedeling volgt, dan voldoe je aan wat noodzakelijk is om te beschrijven. Tegelijk zorg je ervoor dat je een cyclus inricht die gedurende de hele looptijd van het NPO meegaat, dus verder dan alleen komend schooljaar. Dat maakt dat de volgende elementen om invulling vragen als ‘minimum’: 

  • Duiden van de cognitieve resultaten die al klaarstaan en het duiden van de sociaal-emotionele observatie-resultaten (die klaarstaan als je Zien! gebruikt) 
  • Het formuleren van mogelijke actiepunten, volgend uit bovenstaande scans en het bespreken daarvan in het team  
  • Het koppelen van de gekozen actiepunten aan interventies uit de Menukaart  
  • Het uitwerken (en na uitvoering: evalueren) van de gekozen actiepunten in Actieplannen. 

Wil je hulp bij het uitwerken van actieplannen of het monitoren en verantwoorden daarvan, gekoppeld aan het jaarverslag? Wij helpen je graag. Neem daarvoor contact met ons op via info@parnassys-academie.nl.

Anton de Jong

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.