Ken je Bas? De methode is vernieuwd!

Categorie: Jonge kind, Leerlijnen, Nieuws, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Bas, dat is die leuke jongen uit het boek Ik ben Bas! Vertrouwd bij kinderen én ouders. Als leerkracht ken je hem misschien wel van Bas gaat digitaal, Bas telt mee of Doe meer met Bas. Bas kan veel betekenen voor het kleuteronderwijs. En wat betekent de recente update voor de verwijzingen in de leerlijnen?

Bas in de Klas

Ook Bas gaat met de tijd mee. Met Bas in de klas lanceert Palet Educatie een nieuw platform voor Bas waarin nieuwe digitale producten een plaats hebben gekregen. Maar de al vertrouwde inhoud van Doe meer met Bas, Baswereld, Bas gaat digitaal en Bas telt mee is ook opgenomen in dit platform én er worden regelmatig nieuwe spellen en thema’s toegevoegd.

Er is ook een thuisversie met taal- en rekenspelletjes, zoals die eerder al beschikbaar waren, voor Bas gaat digitaal en Bas telt mee.

De ‘spellendozen’ bestaan uit 32 taalspelletjes en 32 rekenspelletjes en kunnen op een tablet of computer worden gespeeld.

Leerlijnen en Bas

Gebruikers van Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind zullen, als ze onze bronverwijzingen gebruiken, de methode rond Bas ook regelmatig tegenkomen. We verwijzen op dit moment naar Doe meer met Bas, Bas telt mee en Bas gaat digitaal.

Een voorbeeld hoe je die bronnen in kunt zetten. Ga je met een sublesgroepje aan de slag met het tellen van voorwerpen tot en met 10, dan kun je hierbij activiteiten inzetten uit bijvoorbeeld Doe meer met Bas. Of je pakt uit de digitale gele spelletjesdoos van Bas telt mee spel 6. Het kind moet dan kijken hoeveel stoeptegels er op het nieuwe schoolplein van Bas passen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij die handige bronnen al gebruikt?

Bronverwijzingen aanpassen

Als je deze bronnen gebruikt, dan wil je dat vast ook graag blijven doen. En misschien ben je enthousiast geworden en wil je ze nu alsnog gaan gebruiken. In de spelletjesdozen (Bas gaat digitaal en Bas telt mee) zijn geen wijzigingen aangebracht, die verwijzingen kun je dus blijven gebruiken.

Doe meer met Bas is helemaal herzien en is nu Bas in de klas. De thema’s zijn nog hetzelfde, maar de opbouw van de thema’s is gewijzigd. Ieder thema bestaat nu uit 4 taal- en 3 rekenactiviteiten per week. Dat betekent dat de verwijzingen naar de lessen in de bronnen bij Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind ook niet meer kloppen.

Wil je voorlopig nog de oude Doe meer met Bas-map gebruiken, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Maar heb je een abonnement genomen op Bas in de klas, dan moet je hier rekening mee houden. Het maken van nieuwe verwijzingen is voor ons veel werk. Daarom willen we inventariseren, hoe groot de behoefte is aan deze bronverwijzingen in de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. Wil je het ons daarom laten weten als je graag bronverwijzingen naar het nieuwe Bas in de klas zou willen gebruiken? Bij voldoende belangstelling hopen we in de zomer de nieuwe bronverwijzingen naar Bas in de Klas gereed te hebben.

Kennismaken

Kwam je Bas wel tegen bij de bronnen, maar ken je hem nog niet?  Dan wordt het tijd om kennis te maken met hem en het mooie programma. Naast de taal- en rekenactiviteiten staan er bij elk thema namelijk ook nog veel meer mooie en goed doordachte activiteiten: rond sociale vaardigheid, handvaardigheid, buitenspel, gym en muziek. Ook staat bij ieder thema een prentenboek centraal en worden er ideeën aan de hand gedaan voor de themahoek. 

Je kunt al die mooie activiteiten natuurlijk gebruiken voor je basisaanbod.  Voor het kind met een voorsprong of achterstand krijg je extra tips. Op onze nieuwe themaplanner noemen we dat meer, een stukje verdieping. Of weer, als het gaat om herhaling.

Een voorbeeld hiervan bij het thema Ik ben Bas, onderdeel meten:

Meer weten?

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de methode, de leuke spelletjes en oefeningen met Bas in de hoofdrol of over de inzet hierbij van onze themaplanners? Neem dan contact met ons op! We kunnen je ook begeleiden bij in gebruik nemen van de methode en hoe je deze kunt koppelen aan de inzet van de leerlijnen en de themaplanners.

Neem voor meer informatie over Bas in de klas ook eens een kijkje op de website.

Karen Dekker

Onderwijsadviseur jonge kind

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.