Koppeling KidsKonnect-ParnasSys: doorgaande lijn van 0-7 jaar

Categorie: Nieuws, Leerlijnen, Jonge kind

Gepubliceerd op:

Steeds meer kinderopvang-organisaties werken met de DE-ontwikkelingslijnen in Konnect, die een doorgaande lijn vormen met de leerlijnen jonge kind in ParnasSys. Je kunt als school gegevens vanuit Konnect importeren. In deze blog vertellen we meer over Konnect én vind je de handleiding voor het gebruik van de koppeling. 

 

 

Op diverse locaties binnen de kinderopvang zijn de ‘DE ontwikkelingslijnen’ in Konnect al geïmplementeerd. De observatielijnen zijn gebaseerd op de tussendoelen van het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderverdeeld in halfjaarlijkse ontwikkelingsfasen. De leeftijd van de 0-4 jarigen wordt in maanden aangeduid.

De lijnen zijn onderverdeeld in de ontwikkelingsgebieden:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Taalontwikkeling
  • Rekenontwikkeling

Wil je weten hoe deze lijnen eruit zien, kijk dan op onze website.

Groepsobservaties

Via het digitale systeem van het kinderdagopvangprogramma van Konnect is het relatief eenvoudig om met een tablet of telefoon de groepsobservaties gelijk vast te leggen tijdens het observeren. De pedagogisch medewerker hoeft zodoende niet achteraf nog schriftelijke observaties in het systeem te registreren. Ook is het mogelijk om meerdere kinderen op een bepaald ontwikkelingsgebied tegelijk te observeren. Dit is handig wanneer je tijdens of vlak na een activiteit met een aantal kinderen observaties wilt vastleggen.

ParnasSys

Het systeem sluit daarnaast aan op de Leerlijnen in Parnassys voor 4-7 jaar. Binnen de omgeving van Konnect is een mogelijkheid om observatiegegevens door te sturen naar de Parnassys-omgeving van de basisschool waar het kind naar toe gaat. Zo wordt de doorgaande lijn gewaarborgd.
Wanneer je als school gegevens vanuit Konnect wilt inlezen, vind je in deze handleiding wat je éénmalig moet doen, en per kind.  

Doelen niveau 0 aanpassen in ParnasSys

Krijg je, als een kind 4 jaar wordt, informatie van de peuterspeelzaal of kinderopvang aangeleverd vanuit Konnect waar de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar in staan? Als dat het geval is dan heb je misschien al opgemerkt dat de doelen van 42-48 maanden in Konnect niet overeenkomen met de 0-doelen in leerlijnen in ParnasSys. In dit bestand vind je een stappenplan en de doelen van 42-48 maanden, die je kunt gebruiken om de 0-doelen in ParnasSys aan te passen. 

Meer informatie

Voor vragen kun je ook contact opnemen met onderwijsadviseur 0-4 jaar, Elsbeth Schouten.

Elsbeth Schouten

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.