Koppeling The Leader in Me (Covey) en Zien!

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel

Gepubliceerd op:

Een deel van de basisscholen die met The Leader in Me (LiM, van Covey) werkt, gebruikt ook Zien! In een samenwerking tussen LiM en Zien! hebben we in kaart gebracht hoe de Zien! dimensies en zeven gewoonten zich tot elkaar verhouden.

Wat als de leerlingen uit jouw groep altijd naar jou toekomen als er iets aan de hand is? Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat jij degene bent die iets moet oplossen. Leerlingen op een Leader in Me (LiM) school leren om zelfleiderschap te ontwikkelen met behulp van zeven gewoonten. Met die zeven gewoonten kan een proces van persoonlijke en interpersoonlijke groei op gang gebracht worden. Het tonen van zelfleiderschap vraagt bijvoorbeeld om Sociale Autonomie en Sociaal Initiatief van leerlingen.

The Leader in Me

‘The Leader in Me' is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier zeven gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei, persoonsvorming en relaties met anderen. Het zijn de zeven gewoonten die we kennen van Stephen Covey, auteur van het bekroonde leiderschapsboek 'The 7 Habits of Highly Effective People’. Het boek gaat over zelfleiderschap. Over hoe je leiding kunt geven aan jezelf en leiding kunt nemen met anderen. Iedereen kan deze zeven gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen!

In het onderwijs worden de zeven gewoonten uitgelegd aan de hand van een boom. De volgorde van de gewoonten is niet toevallig en de wortels van de boom zijn erg belangrijk. Ze staan voor de eerste drie gewoonten waar je een basis legt voor het zelfleiderschap op school en thuis. Deze gewoonten in de wortels gaan over JEZELF. Het zijn gewoonten die je initiatiefvol en stevig maken, ze gaan over zelfreflectie, over het ontdekken van jezelf en jouw talenten en ze laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. De boomstam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over SAMEN, over respectvol samenwerken en samenleven met anderen. Met als uitgangspunt dat iedereen talenten heeft en dat het mooi is dat we allemaal verschillend zijn. Gewoonte 7 gaat over goed VOOR JEZELF ZORGEN: het vinden van balans in de volgende dimensies; lichaam, hart, verstand en ziel.

Een voorbeeld

De eerste gewoonte van The Leader in Me is ‘Wees proactief’.

Proactief zijn op school houdt in dat je bijvoorbeeld zelf een keuze maakt; met welke opdracht je start tijdens het zelfstandig werken of bij je huiswerk (sociale autonomie). Dat ligt in jouw cirkel van invloed, daar heb jij invloed op. Op het moment dat je iets ‘moet’ doen op een moment dat jij het niet gepland hebt, of op een plek die je niet prettig vindt, is het fijn dat je gebruik kunt maken van je pauzeknop (impulsbeheersing). Even nadenken voor je iets doet of zegt. En stel dat het anders gaat dan je zelf wilde, word je dan boos en blijf je dan boos of herpak je jezelf weer? (sociale flexibiliteit). Wat fijn als je dan kunt bedenken dat het niet helpt om boos te blijven maar dat je kijkt naar wat wél mogelijk is. Je kijkt dan op een positieve manier naar wat ‘helpend’ kan zijn voor jou. En op die manier ben je misschien ook weer een voorbeeld voor medeleerlingen (inlevingsvermogen).

Benieuwd geworden?

Het gehele document met de koppeling is te vinden in Zien! onder ‘informatief’ onder het kopje ‘methoden’. Ook kun je de koppeling met The Leader in Me vinden wanneer je bij het groepsprofiel bovenaan klikt op de roze percentagesop groepsniveau. Graag willen we van jullie horen wat je er van vindt. Stuur je vragen of opmerkingen naar zien@parnassys-academie.nl.

Voor meer informatie over ‘The Leader in Me’, kun je kijken op deze site.

Doreanne Tigchelaar

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.