Leerlijn 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' nu beschikbaar

Categorie: ParnasSys, Nieuws, Leerlijnen

Gepubliceerd op:

Wil je in alle groepen leerlijngestuurd werken, ook voor zaakvakken? Dan kun je nu gebruik maken van de nieuwe inhoudslijnen van TULE/SLO. De uitgebreide leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld is ook beschikbaar in de database van de module Leerlijnen in ParnasSys. 

Inhoud

Deze inhoudslijnen zijn ontwikkeld als aanloop naar een herziening van TULE en vooruitlopend op de  opname in Leerplan in beeld. De leerlijn is ingedeeld in zes verschillende leergebieden, die je hiernaast in de afbeelding ziet. Veel begrippen uit de leerdoelen worden uitgewerkt in een apart document, wat helpt om je aanbod vorm te geven. Wil je weten aan welke kerndoelen je werkt met deze doelen, dan kun je de verantwoording daarvan nalezen in dit document.

Opbouw

De geformuleerde doelen zijn aanbodsdoelen. Ze helpen je dus om je aanbod te plannen en vorm te geven, zodat alle onderwerpen aan bod komen in de schoolperiode. De doelen zijn ingedeeld in drie fases, die oplopen in moeilijkheidsgraad. De SLO wil niet voorschrijven wanneer welke doelen gelden, je kunt zelf kiezen welke fasen je in welke leerjaren aanbiedt, en daar je aanbod op afstemmen.

Aan de slag

Wil je meer weten over de leerlijnen? Veel informatie vind je terug in de documenten op de website van TULE/SLO.

Je kunt het pakket gratis overnemen uit de leerlijnendatabase, als je een licentie hebt voor de module leerlijnen. De naam van het pakket is SLO oriëntatie op jezelf en de wereld 2018 aanbodsdoelen.

Suzanna van der Klooster

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.