Leerlinggesprek bij te positief zelfbeeld

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Nieuws

Gepubliceerd op:

Op welke manier begeleid je leerlingen die op een leerlingvragenlijst heel hoge scores geven aan zichzelf, terwijl je dat in de praktijk niet terugziet? Herken je de zoektocht hoe je zulke leerlingen kunt stimuleren om tóch met ontwikkelpunten aan de slag te gaan? 

Het is vaak mooi als een leerling positief is over zijn eigen gedrag en beleving. Tegelijkertijd gun je een leerling ook een realistisch zelfbeeld. Hoe meer een kind zichzelf kent, hoe beter hij zijn gedrag kan sturen.

Bovendien is een leerling veel meer gemotiveerd om samen met jou als leerkracht te blijven / gaan werken aan ontwikkelpunten als het zelf inziet dat het nog dingen kan leren.

Mijn tip, zeker als het welbevinden van een leerling kwetsbaar is: confronteer niet met te hoge scores, maar ga wel kijken naar wat het zelf verder wil ontwikkelen (ook al heeft het gezegd ‘klopt’).

Heb je de leerlingvragenlijsten Zien! leerling 1-16 afgenomen?

 • Geef alle leerlingen hun boekje en laat ze twee kleuren pennen/potloden pakken.

 • Ze omcirkelen eerst twee of drie dingen waarvan ze vinden dat ze er goed in zijn. Dat bespreken ze met klasgenoten, door voorbeelden te noemen. Of waarom het fijn is / waarom het goed werkt.

N.B. weet je dat deze versie ook heel geschikt is voor leerlingen in groep 3-4 (en eventueel 5 als de ‘gewone’ versie te moeilijk is) in het regulier onderwijs?

Heb je de leerlingvragenlijsten Zien! Leerling 5-8 afgenomen?

 • Gebruik het Zien!kwartet:
  • Laat leerlingen kaartjes kiezen van dingen waar ze zichzelf goed in vinden.
  • Daarna kiezen ze twee dingen waarin ze nog willen leren en ontwikkelen.

  • Of gebruik het overzicht ‘leerlingrapportage’.

Op dit overzicht staan niet de antwoorden van de leerlingen, maar ze zien wel alle stellingen.

(Zie startscherm Zien! > Informatief > Zien! leerling leerjaar 5-8 > ‘Overzichten leerlingrapportage – zonder toelichtingen’)

Aandachtspunten

Opmerking 1: Benoem naar de kinderen ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’.

Opmerking 2: Wat belangrijk is, is dat je als leerkracht identificatiefiguur bent. Hoe ga je om met je eigen ontwikkeling? Praat jij eerlijk over wat je makkelijk vindt en wat minder vanzelf gaat? Op welke manier help jij jezelf om aan de slag te gaan met nieuw gedrag? Hoe oefen je ermee?

Gesprek met leeftijdgenoten

 • Als er genoeg veiligheid is, kun je ook in (wisselende) tweetallen laten bespreken: wat zou jij de ander gunnen om nog meer/beter te kunnen? (waarbij ze kiezen uit de stellingen van de vragenlijsten).
 • Laat voorbeelden benoemen. Zowel bij wat goed gaat, als bij wat niet altijd vanzelf gaat.
 • Bespreek:
  • Wat ga jij zelf doen om met het gekozen punt te oefenen?
  • Hoe kunnen je klasgenoten je helpen? (bijvoorbeeld door je eraan te herinneren, of door je langer te laten denken, of door rustiger te praten tegen je, …)
  • Hoe kan de leerkracht je helpen?

Houd de ontwikkelpunten levend

Het mooiste is als leerlingen hun eigen ontwikkelpunt(en) vervolgens letterlijk op hun tafel plakken, zodat ze het letterlijk ‘in zicht’ hebben. Bespreek regelmatig kort: wie heeft er vandaag al iets gedaan met zijn ontwikkelpunt? Wat werkte goed? Wie wil een compliment geven aan een ander?

Zet de pedagogische vaardigheden in

Wanneer je op deze manier met leerlingen werkt aan sociale competenties, zul je alle pedagogische vaardigheden inzetten.

Vind je het fijn om daarbij een geheugensteuntje te hebben? Bekijk dan deze samenvatting. Uitgebreidere beschrijvingen vind je in de handelingssuggesties. Per Zien!aspect staan daar voorbeelden en tips beschreven.

Succes!

Ik wens je veel succes met het spreken met je leerlingen over wat ze (verder) willen ontwikkelen! Besef dat het vergroten van sociale competenties veel geduld en oefening vraagt. Blijf heel alert op het welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen. Wanneer jij iets opvallends observeert: kijk hoe je de psychologische basisbehoeften (meer) kunt vervullen. Ieder mens heeft behoefte aan verbondenheid/relatie, competentie en autonomie. Zeker bij het leren van nieuwe dingen, kan het zoeken zijn hoe de behoeften genoeg vervuld worden.

Wil je met je team praktisch aan de slag met het oefenen van gespreksvoering? Wat staan graag voor je klaar!

Voor meer info zie bijvoorbeeld deze site. Je kunt ook altijd contact opnemen om mogelijkheden te bespreken. Scholingen zijn altijd maatwerk.

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur jonge kind

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.