Ligt jouw groep op koers?

Categorie: ParnasSys|schoolkwaliteit, ParnasSys|Ultimview, Nieuws

Gepubliceerd op:

Een blog over werken met referentieniveaus

Referentieniveaus zijn interessant voor directeuren en bestuurders, maar misschien vraag je je af “en voor leerkrachten op de werkvloer dan?” Een logische vraag van een leerkracht kan zijn “ligt mijn groep wel op koers?”

Lees ook mijn vorige blog over werken met referentieniveaus.

Op koers om aan het einde van groep 8 voldoende 1S/2F te hebben. Voldoende is dan passend bij de schoolweging en schoolambitie. Hoe kan een leerkracht hier op een eenvoudige manier mee bezig zijn?

Neem als voorbeeld een huidige groep 7. De laatste rekentoets die deze leerlingen maakten is de E6 (versie 3.0). Als je de uitslag van deze toets bekijkt in ParnasSys kun je eenvoudig vaststellen hoeveel leerlingen 1F hebben gehaald. Het blijkt dat dit het geval is bij niveauwaarde 3,5 en hoger. Als de schoolambitie dan 50% 1S is aan het eind van groep 8, dan lig je nu op koers met deze groep 7 als de halve klas (of meer) 3,5 of hoger heeft gescoord.

Het is dan wel van belang dat deze leerlingen tijdens hun ontwikkeling hun niveau vasthouden. Dat wil zeggen dat ze op de toetsen die nog komen (M7, E7 en M8) ook 3,5 of hoger blijven scoren. Als dat gebeurt halen ze op de M8 met een 3,5 precies 1S. Boven de 3,5 op de M8 zit je ‘steviger’ in dit referentieniveau. En dan zou het ook goed moeten komen met de eindtoets van jouw school.

Referentieviveaus

De schoolambitie zou je onder andere kunnen bepalen met behulp van het dashboard Onderwijsresultaten uit Ultimview. En dan specifiek voor Rekenen deze grafiek:

Zo kan de leerkracht die de leerlijn kent en ook weet welke doelen/sommen van het 1F-niveau en welke van het 1S niveau zijn, sturen met het aanbod in zijn groep richting het behalen van de schoolambitie. Een handig hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld de ‘Visuele leerlijn Rekenen’ van Gynzy. Daar wordt met blokjes aangegeven welk referentieniveau hoort bij een bepaald doel. Deze visuele leerlijnen bestaan ook voor spelling en grammatica.

 

Op deze manier wordt het werken met referentieniveaus voor leerkrachten van de midden- en bovenbouw interessant en belangrijk. En dat praktisch gekoppeld aan het gebruik van niveauwaarden en leerlijnen.

Wil je meer weten over deze referentieniveaus en/of hoe wij je kunnen helpen? Neem dan even contact op mij.

 

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen