Methodetoetsen na lockdown? Investeer in leerproces!

Het flexibel omgaan met Citotoetsen is één ding. Zie hiervoor de blog van mijn collega Bert van der Mel. In lijn daarvan ligt de volgende vraag, die ook op jou als school afkomt: 'Hoe ga ik om met de methodetoetsen na de lockdown?' Neem je ze nu wel of niet af? In deze blog vertel ik je daar meer over. 

Hoe kijk jij aan tegen toetsen?

Een belangrijke onderliggende vraag is: 'Hoe kijk jij aan tegen toetsen?' Toets je voor een cijfer, toets je omdat het nu eenmaal in de methode staat, toets je omdat ze aan de beurt zijn of zie je toetsen meer formatief? Gebruik je de informatie uit de toetsen om je leerlingen verder te helpen? Deze vraag is van belang voor het vervolg. Als je namelijk toetst om te toetsen en omdat de toets aan de beurt is, dan moet je jezelf afvragen waarom je dat eigenlijk wil. Misschien dat je wel bij jezelf denkt: 'Nee, natuurlijk doe ik dat niet', maar spiegel dit eens even de praktijk bij jou op school. Is dat écht niet de realiteit? Heb jij de toets echt nodig om te weten waar de leerlingen staan? Moet je écht dat dictee afnemen om te weten welke categorieën de leerlingen beheersen of niet beheersen?  

Online instructie 

Stel jezelf eens eerlijk de vraag waarom je een toets afneemt van een blok dat leerlingen volledig thuis hebben gevolgd. Jij hebt natuurlijk je instructie gegeven, via instructiefilmpjes of online les. Maar wij weten allemaal, dat dat anders is dan het ‘echte’ lesgeven. Jij als leerkracht in jouw rol voor de klas, met betekenisvol materiaal, met je gebaren en mimiek, met toepassingen van ICT. Dát is instructie en dat hebben de leerlingen de laatste tijd echt gemist. Dan heb ik het nog niet over verlengde instructie, dat schouderklopje, die knipoog. Samengevat: Het gezien worden door jou als leerkracht. En natuurlijk, je hebt zo veel mogelijk je best gedaan om je leerlingen voor zo ver als dat mogelijk was te ondersteunen. Maar we weten allemaal: Online is zo anders dan fysiek.  

Nieuwe beginsituatie 

Terug naar de vraag waar ik mee begon. Waarom zou je leerlingen willen toetsen? Wat wil je weten? Wil je inzicht in de verschillen die er zijn ontstaan? Ga nu niet proberen om die verschillen weg te werken, maar zie het als kans. Zie het als een nieuwe beginsituatie.  Waarom zou je die verschillen weg willen werken? Welke drive zit er achter jouw onderwijs? Dat is toch leerlingen onderwijzen, helpen en begeleiden, het leerlingen helpen en begeleiden ongeacht hun niveau na de thuiswerkperiode?! 
 
In plaats van het afnemen van een toets zijn er zoveel andere mogelijkheden om te bepalen hoe het de achterliggende tijd met je leerlingen is gegaan. Begin met het bepalen van de primaire doelen die de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd en verwerk die op een creatieve manier in een aantal activiteiten. Bijvoorbeeld een brede rekenopgave met de doelen van de afgelopen tijd, een opstel / gedicht laten schrijven over de afgelopen tijd, etc. Of: maak de doelen zichtbaar in de klas en laat de leerlingen zelf aangeven of ze de betreffende vaardigheid / categorie beheersen. Aan de hand van wat de leerlingen laten zien en wat jij observeert plan je de komende weken in! 

Toch methodetoetsen afnemen…? 

En als je dan toch wil toetsen, laat leerlingen noteren wat ze doen, laat ze het proces beschrijven zodat jij inzichtelijk hebt hoe ze denken en tot hun antwoord komen. Maar vooral: kijk naar de leerlingen, observeer ze, zie ze, wees er voor hen, juist nu! 

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.