Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020/2021

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Onderwijsinspectie, Nieuws

Gepubliceerd op:

Mogelijk staat binnenkort (opnieuw) op de planning om de leerlingvragenlijsten van Zien! af te nemen. Misschien heb je ze eerder al laten invullen. Wellicht heb je vragen over de jaarlijks verplichte monitoring sociale veiligheid. Graag geven we je in deze blog de meest actuele informatie hierover.

Zeker door de huidige situatie en de achterliggende periode van thuisonderwijs kunnen de gegevens waardevolle informatie opleveren voor jou als leerkracht en voor de school als geheel. Het is een middel om te ontdekken hoe het met de leerlingen gaat en het kan een mooie aanleiding voor een gesprek vormen. Eerder schreven we al een blog over de monitoring in tijden van thuisonderwijs en de periode erna.

Zien! invullen

Nu de scholen gelukkig weer open zijn, kan de monitoring dit schooljaar doorgaan. We verwijzen je graag naar het uitgebreidere bericht dat de inspectie hierover geeft. Waar ze vorig schooljaar in de handhaving terughoudender waren, wordt er voor dit schooljaar vanuit gegaan dat er gemonitord wordt. Wij onderstrepen het belang hiervan. Het welbevinden van leerlingen vraagt aandacht, zeker in de ingewikkelde omstandigheden waarin we zitten.

Eerder schreven we deze blog waarin we benadrukken dat het belangrijk is om zowel aandacht te blijven houden voor de cognitieve ontwikkeling als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Juist in deze crisistijd moeten we extra alert blijven op de basisbehoeften van kinderen. Het is van belang dat het welbevinden bij kinderen hoog is, en dat ze ook enige mate van betrokkenheid laten zien. Belangrijk om te weten: de zorgplicht van een school blijft van kracht! Merk je bijvoorbeeld dat kinderen gepest worden (dat zou ook online kunnen, de inspectie vraagt daar expliciet aandacht voor!), dan moet je als school actie ondernemen. 

Aandachtspunten bij monitoring 

Sinds 2015 is het voor scholen verplicht om de sociale veiligheid van leerlingen (van groep 5 t/m 8) te monitoren. Hiervoor gebruik je de leerlingvragenlijst Leer- en Leefklimaat. Deze vragenlijst bevat de onderdelen welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving, die de inspectie verplicht stelt om minimaal eens per jaar te monitoren bij je leerlingen. Heb je de lijsten in bijvoorbeeld oktober al in laten vullen, dan voldoe je voor dit schooljaar aan de eis van de inspectie (minimaal 1x per schooljaar). In deze blog lees je hier meer over, bijvoorbeeld hoe je in ParnasSys toestemming geeft om de gegevens met de inspectie uit te laten wisselen aan het einde van het schooljaar. Let er op dat de lijsten uiterlijk 30 juni 2021 zijn ingevuld. Houd daarbij in de gaten dat de einddatum van de vragenlijsten vóór 1 juli 2021 moet liggen, anders gaan de gegevens niet mee in de uitwisseling naar de inspectie. Controleer ook of in Beheer de toestemming is gegeven, dit moet ook vóór 1 juli 2021 zijn gedaan! 

Tot slot 

Als leerkracht wil je graag de sociale veiligheid bij kinderen monitoren vanuit een intrinsieke prikkel: je wilt weten hoe het met je leerlingen gaat, en niet omdat het moet van de inspectie. De reden dat de inspectie het verplicht stelt, is dat zij het welbevinden van leerlingen willen waarborgen. En dat is, zeker in deze tijd, het eerste waar een school zich mee bezig moet en wil houden. Toch?  

 

Doreanne Tigchelaar

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.