Monitoring sociale veiligheid tijdens thuisonderwijs

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, ParnasSys, Nieuws, Onderwijsinspectie

Gepubliceerd op:

Binnenkort staat bij veel scholen op de planning om de vragenlijsten van Zien! (opnieuw) in te vullen. Vanwege het feit dat er momenteel sprake is van thuisonderwijs geven we je in deze blog graag een handreiking hoe om te gaan met de monitoring sociale veiligheid op school.

Zien! invullen

Met Zien! volgen we de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). De meeste scholen kiezen er voor om deze cyclus tweemaal te doorlopen in een schooljaar. De eerste keer worden in oktober (rond de herfstvakantie) de vragenlijsten van Zien! ingevuld, de tweede keer rond de voorjaarsvakantie. Op zo’n invulmoment vult de leerkracht de observatielijst in over de leerlingen, maar kunnen ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 de leerlingvragenlijsten ‘sociale vaardigheden’ en ‘leer- en leefklimaat’ invullen. Deze laatste vragenlijst bevat de onderdelen welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving, die de inspectie verplicht stelt om minimaal eens per jaar te monitoren bij je leerlingen.

En hoe zit dat in de huidige tijd van (gedeeltelijk) thuisonderwijs en weer starten op school?

Eerder schreven we deze blog waarin we benadrukken dat je in deze tijd van (gedeeltelijk) thuisonderwijs extra alert moet zijn op de basisbehoeften van kinderen.

Het is van belang dat het welbevinden bij kinderen hoog is, en dat ze ook enige mate van betrokkenheid laten zien. Belangrijk om te weten: De zorgplicht van een school blijft van kracht! Merk je bijvoorbeeld dat kinderen gepest worden, dan moet je als school actie ondernemen.

Het invullen van de leerkrachtlijst is lastiger in deze periode van thuisonderwijs. Je hebt maar een beperkte periode van observaties in de klas. Wanneer de kinderen weer op school komen, zal je klas er wellicht anders uitzien dan voor de tijd van thuisonderwijs. Denk dus goed na over wat je motivatie is om de lijst in te vullen. Wat mis je als je de lijst niet invult? Wat merken de leerlingen ervan als je het wel invult?

Dezelfde vragen kun je stellen bij de leerlingvragenlijst. Hun referentiekader is op dit moment het (gedeeltelijke) thuisonderwijs. Meet je dan wat je wilt meten? De leerlingvragenlijst kun je alleen digitaal laten invullen als de leerlingen op school zijn. Hiervoor moet je namelijk inloggen met je leerkrachtgegevens in het ouderportaal van ParnasSys. Hopelijk kunnen de vragenlijsten in de loop van dit jaar weer gewoon worden ingevuld, wanneer de scholen weer open zijn. Het is ook mogelijk om een lege vragenlijst (de zogenaamde  leerlingrapportage) te downloaden en door de leerlingen te laten invullen. Deze kan je ook helpen om invulling te geven aan gesprekken die je met leerlingen voert.

Monitor sociale veiligheid

Sinds 2015 is het voor scholen verplicht om de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Hiervoor kun je de Leerlingvragenlijst Leer- en Leefklimaat gebruiken. Heb je de kinderen deze in bijvoorbeeld oktober al in laten vullen, dan voldoe je voor dit schooljaar aan de eis van de inspectie (minimaal 1x per schooljaar). In deze blog lees je hier meer over, bijvoorbeeld hoe je in ParnasSys toestemming geeft om de gegevens met de inspectie uit te laten wisselen aan het einde van het schooljaar.

Tot slot

Als leerkracht wil je graag de sociale veiligheid bij kinderen monitoren vanuit een intrinsieke prikkel: je wilt weten hoe het met je leerlingen gaat, en niet omdat het moet van de inspectie. De reden dat de inspectie het verplicht stelt, is dat zij het welbevinden van leerlingen willen waarborgen. En dat is, zeker in deze tijd, het eerste waar een school zich mee bezig moet houden.

Doreanne Tigchelaar

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.