Onderwijsresultaten dashboard in Ultimview (nieuw)

Categorie: Onderwijsinspectie, ParnasSys|Ultimview, ParnasSys|schoolkwaliteit, Nieuws

Gepubliceerd op:

Ultimview introduceert vanaf 8 november het dashboard Onderwijsresultaten.

De informatie die wordt getoond in het dashboard helpt je om te sturen op de resultaten volgens het nieuwe onderwijsresultatenmodel dat vanaf schooljaar 2020-2021 van kracht gaat.

Lees hieronder meer.

Het dashboard in een notendop:

Om een stabiel beeld te krijgen van de resultaten, kijkt de Inspectie naar de resultaten van de laatste 3 jaar samen. Om direct aan te sluiten op de berekening die de Inspectie hiervoor toepast, hebben we een nieuw dashboard ontwikkeld conform het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Het nieuwe dashboard geeft op schoolniveau inzicht in:

  • De unieke schoolweging;
  • De schoolscores op de referentieniveaus van de afgelopen drie jaar;
  • Hoe scoort jouw school ten opzichte van de andere ParnasSys scholen;
  • Voldoet jouw school aan de minimale eisen (signaleringswaarde) van de inspectie.

Toelichting op het dashboard

Bij Percentage 1F afgelopen 3 jaar en Percentage 1S/2f afgelopen 3 jaar rechts bovenaan het dashboard zie je in één oogopslag of de schoolresultaten voldoen aan de signaleringswaarde. Is het behaalde percentage blauw gekleurd, dan zit je er boven. Is het behaalde percentage oranje gekleurd, dan zit je er onder. 

Het is belangrijk om de schoolkwaliteit te blijven ontwikkelen en daarom te sturen op eigen gestelde ambities. Het diagram Percentage referentieniveaus en schoolweging geeft een duidelijk beeld van de resultaten van ParnasSys-scholen, gebaseerd op een representatieve en willekeurige steekproef. Dit kan helpen om te bepalen wat realistische schooldoelen zijn met betrekking tot de referentieniveaus. 

In de praktijk komt dit neer op de schoolprestaties per vakgebied. Daarom tonen de onderste grafieken per vakgebied waar de percentages vandaan komen en geeft dit extra handvatten om eigen schooldoelen te stellen op de referentieniveaus.

ParnasSys | Schoolkwaliteit

Heb je ook ParnasSys | Mijnschoolplan? Dan kun je bij documenten > schoolrapportage > eindresultaten > referentieniveaus aan de slag met een diepere analyse van de referentieniveaus. En bij documenten > analyse referentieniveaus worden er handreikingen gedaan om te komen tot schooleigen normen. Deze eigen normen zullen in een toekomstige versie van het onderwijsresultatendashboard in Ultimview opgenomen worden.