Nieuwe getallen schoolweging inspectie

Op 4 mei 2020 heeft de inspectie de nieuwe getallen voor de schoolweging gepubliceerd. Deze nieuwe schoolweging gaat in per 1 augustus 2020 en zal door de inspectie gebruikt worden bij beoordelingen van indicator OR1 gedurende het schooljaar 2020-2021.

Jaarlijks komen de nieuwe getallen voor de schoolweging beschikbaar, omdat er van het Driejaargemiddelde aan de ene kant een jaar ‘afvalt’ en tegelijk aan de andere kant een jaar bijkomt.

Deze schoolweging is een getal dat berekend wordt door het CBS en dat gebaseerd is op de volgende vijf kenmerken:

  • Het opleidingsniveau van de ouders.
  • Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school.
  • Het land van herkomst van de ouders.
  • De verblijfsduur van de moeder in Nederland.
  • Of ouders in de schuldsanering zitten.

Het nieuwe exceldocument van de Onderwijsinspectie kent nu heel duidelijk een tabblad Driesjaarsgemiddelde met daarnaast tabbladen voor de aparte schooljaren van dat Driejaarsgemiddelde:

Hieronder een voorbeeld van de wegingsgetallen van een school:

OVT is hier ‘object van toezicht’. OVT’s van de inspectie zijn in principe gebaseerd op de hoofd- en nevenvestigingen (BRIN’s) die BRON onderscheidt.

Het komt echter in ongeveer 300 gevallen voor dat binnen een BRON-vestiging meerdere OVT’s worden onderscheiden: twee of meer zelfstandige scholen vallen onder hetzelfde vestigingsvolgnummer. In dat geval, tellen alle leerlingen mee in de schoolweging van de hoofdvestiging. Door herberekening is het vaak mogelijk de schoolweging van de hoofdvestiging apart te bepalen. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van de locatiecode die in BRON is geregistreerd. Voor meer informatie over OVT’s: zie het tabblad Toelichting van het Exceldocument.

Voor meer informatie over hoe je de schoolweging in de praktijk kunt gebruiken (door gebruik te maken van Ultimview) zie deze blog en deze blog.

Wil je praktisch aan de slag met referentieniveaus in relatie tot je schoolweging? Neem deel aan de online masterclass op 26 mei of 10 juni 2020.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.