Observeren in Zien!, plannen maken in module leerlijnen?

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Nieuws, Leerlijnen

Gepubliceerd op:

Werkt je school met de module leerlijnen in groep 1 en 2? Wist je dat je dan de beschikking hebt over veel meer leerlijnenpakketten, ook voor groep 3 tot en met 8? Gebruik bijvoorbeeld de Zien!-leerlijnen.

Werk je als school met Zien! en wil je bij het maken van plannen kunnen selecteren uit de doelen van de leerlijnen die bij Zien! zijn ontwikkeld? Overweeg of je daarbij de module leerlijnen wilt gebruiken. Het idee is dat je Zien! gebruikt voor de fasen van Waarnemen, Begrijpen en Wegen. In de fase Plannen maak je een plan vanuit de module leerlijnen. Je gebruikt daarbij alle handelingssuggesties uit Zien!.

Voordelen van het maken van een plan via de module leerlijnen:  

  • Je hoeft de doelen alleen maar aan te klikken en niet zelf in te typen. 
  • Je beschrijft de aanpak voor de hele (subles)groep, en tegelijk kun je ook de aanpak en/of evaluatie op leerlingniveau noteren. Bij het opvragen van een pdf kan dat op groeps- én op leerlingniveau. Zodat je met de leerling, met ouders of bijvoorbeeld het samenwerkingsverband in gesprek kunt over het plan en het resultaat, zonder gegevens van andere kinderen te zien.  

Twee leerlijnenpakketten: voor regulier onderwijs én voor zml

‘Leerlijn Zien!’ > voor regulier onderwijs 

  • Bevat zeven leerlijnen, voor iedere Zien!-dimensie een lijn.  
  • Ze bevatten de doelen die door Driestar onderwijsadvies zijn geformuleerd.  
  • Ze zijn ingedeeld in vijf verschillende ontwikkelingsleeftijden: <4 jaar, 4-6, 6-8, 8-10 en 10-12 jaar.  
  • In dit pakket vind je de onderverdeling in de vijf ontwikkeltaken terug. 

‘CED SEO zml/vso (incl Zien!)’ 

  • Bevat zeven leerlijnen, voor iedere Zien!-dimensie een lijn.  
  • Ze bevatten alle doelen van de CEDleerlijnen voor zml en vso (versie 2012) die betrekking hebben op het sociaal-emotioneel functioneren. Daarnaast zijn de doelen toegevoegd die door Driestar onderwijsadvies zijn geformuleerd. Die doelen beginnen met een *. (Je weet dan dat bij die doelen activiteiten beschreven zijn.) 
  • Beheersingsniveaus: van Plancius niveau 1 tot en met zml niveau 16 
  • De vijf verschillende ontwikkelingsleeftijden van de Driestarleerlijn zijn als volgt gekoppeld aan de niveaus van de CED zml/vso-leerlijn:
Ontwikkelingsleeftijd Driestar-leerlijn  Niveau ZML/VSO leerlijn CED 
Alle leeftijden (WB en BT)  X
Vanaf onderbouw (WB en BT)  5
Vanaf middenbouw (WB en BT)  10
<4 jaar  2
4-6 jaar 5
6-8 jaar 8
8-10 jaar 10
10-12 jaar 13

Het advies is om bij alle leerroutes van de school dezelfde streefplanning in te stellen: -19-60 (of bij vso-scholen tot 140). 

Deze leerlijnen worden alleen gebruikt om doelen in te plannen. De geplande doelen kun je evalueren door af te vinken, maar het is niet de bedoeling om alle doelen af te vinken die een leerling behaalt. Deze leerlijn wordt namelijk niet gebruikt om het ontwikkelingsperspectief te evalueren. Daarvoor wordt Zien! gebruikt.  

Geen module leerlijnen, wel werken met doelen 

Wanneer je niet de module leerlijnen gebruikt, maar wel de doelen wilt benutten om planmatig te werken: 
Er is een overzicht beschikbaar binnen Zien! waarin de doelen van de CED-zml-leerlijnen én Planciusleerlijnen staan, geordend volgens de Zien!-begrippen.
Je vindt pdf’s met de doelen door te klikken op de percentages op het groepsoverzicht van Zien!. Er is ook een overzichtsdocument beschikbaar onder de knop ‘Informatief’ op het startscherm van Zien! 

Wil je meer weten over de module leerlijnen in groep 3-8? Lees dan deze blog

Bertine Haverhals

Teamleider ParnasSys Academie, orthopedagoog, onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.