Onderhoud en verdieping van je ParnasSysgebruik

Wat kan er veel in ParnasSys ter ondersteuning van je onderwijs! Sommige functies en mogelijkheden gebruik je vaak, andere minder. Maar er is ook veel nieuw of veranderd in het programma. Wat zijn de mogelijkheden om bij te blijven en/of je te verdiepen? Welkom om je bijl te komen slijpen.

Als eerste is er de mogelijkheid tot periodiek onderhoud (bijvoorbeeld jaarlijks). Ik noem dat een ParnasSys-APK. Hierbij bied ik op de agenda een scala aan onderwerpen aan. Met elkaar bepalen we een top drie. Die items worden dan besproken en toegelicht. De laatste nieuwtjes van het programma worden getoond. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en leren van elkaar. Op 16 september is de eerste mogelijkheid al. Aanmelden kan hier.  

Daarnaast verzorg ik ook de cursus Toetsresultaten betekenisvol maken. Vroeger noemde ik dat OGW, maar het is natuurlijk veel meer: zijn de scores juist ingevoerd? Welke overzichten zijn relevant? Hoe haal je die op de juiste manier op? Hoe analyseer je dan zo’n overzicht? En ook: wat ga je nu doen? Deze vragen zijn van belang voor intern begeleiders en directeuren, maar zeker ook voor leerkrachten. Eigenaarschap is een must voor goed onderwijs. Welk gewicht ken je toe aan de niet-methodetoetsen? Zijn ze leidend voor je onderwijs? Of zie je ze meer als second opinion? Van harte welkom bij deze cursus!

En als laatste is de cursus Onderwijsresultatenmodel en Referentieniveaus heel actueel. Wat is je schoolweging? Weet je hoeveel procent van je leerlingen in groep 8 minimaal 1S/2F moeten gaan halen? Wat zijn je ambities op schoolniveau? En liggen je groepen 6, 7 en 8 op koers? En zo niet, wat ga je dan doen?

Ken je het bijbehorende dashboard uit Ultimview? Al deze zaken komen aan de orde tijdens deze cursus.

Bij mij komt het beeld op van de houthakker, die met een botte bijl een boom omhakt. Hij neemt geen tijd om zijn bijl te slijpen, want de boom moet vandaag om. Maar als hij wel de tijd nam om zijn bijl te slijpen, dan zou de boom sneller om zijn met minder inspanning…

Welkom om bij mij je bijl te komen slijpen!

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.