Onderzoek naar kwaliteit leerlijnen jonge kind

Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. Ter vervanging daarvan wordt het vanaf 2022 verplicht voor scholen om te werken met een (door de Expertgroep Toetsen PO) goedgekeurd observatie-instrument. Wij hebben vanuit de ParnasSys Academie contact met de expertgroep en zijn bezig met een onderzoekstraject om Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) door deze expertgroep te kunnen laten beoordelen.

Categorie: ParnasSys, Nieuws, Leerlijnen, Jonge kind, ParnasSys|schoolkwaliteit

Gepubliceerd op:

Al sinds 2013 is het niet meer verplicht vanuit de inspectie om in groep 1/2 toetsen af te nemen. Scholen mochten vanaf dat moment zelf kiezen hoe zij de ontwikkeling van kleuters wilden volgen. Vanaf 1 augustus 2022 mag alleen nog maar gebruik gemaakt worden van een observatie-instrument dat goedgekeurd is. De eis aan dit observatie-instrument is dat er geobserveerd wordt in de dagelijkse schoolpraktijk. Kinderen ervaren spelen, leren en geobserveerd worden niet als verschillende dingen.

Leerlijnen jonge kind biedt de leerkracht concrete leerlijnen met meetbare doelen waarbinnen de school de ontwikkeling van het jonge kind aan de hand van doelen volgt. Dagelijkse observaties worden op structurele momenten ingevoerd in het systeem waardoor de huidige ontwikkeling zichtbaar wordt. De doelen zijn ingedeeld in halve leerjaren, waardoor altijd inzichtelijk is hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf en leeftijdgenoten.

Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek om kwaliteit van de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7) jaar te onderbouwen met diverse (statische) testen, waarna de expertgroep de verantwoording kan beoordelen. Het gaat dan om de lijnen van Rekenen, Taal en Motoriek. We willen ook vanaf deze plaats de scholen die meewerken aan het onderzoek bedanken hun hun bijdrage.

De verplichting om te werken met een goedgekeurd instrument gaat in vanaf augustus 2022. Onze verwachting is dat de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) vóór die termijn zeker zijn goedgekeurd.

Wanneer je contact wilt over het onderzoek, kun je mailen naar leerlijnen@parnassys-academie.nl.

Meer informatie over de leerlijnen jonge kind vind je hier.  

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.